Skip Navigation LinksHome-Nieuws-Nieuwsberichten

Nieuwsberichten

 • Enschede maakt werk van sport en bewegen in sociale domein | 11-07-2019

  In Enschede wordt serieus werk gemaakt van sport en bewegen in het sociale domein. Stichting Life Goals Nederland ondersteunt daarbij als het gaat om hulp aan kwetsbare groepen als dak- en thuislozen, statushouders, verslaafden, zwerfjongeren, tienermoeders, ex-gedetineerden of verwarde personen die in de opvang zitten.

 • Voeding en beweging zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden | 11-07-2019

  Met een goed bewegingsprogramma en de juiste voeding, en vooral ook met een goede combinatie van die twee, wordt de kans verkleind dat patiënten in een vicieuze cirkel terecht komen en van de ene naar de andere behandeling moeten. Dat is de overtuiging van prof. dr ir Peter Weijs, verbonden aan Amsterdam UMC én Hogeschool van Amsterdam.

 • 'Slagvaardig Organiseren van Sport' helpt middelgrote bonden | 11-07-2019

  "Veel middelgrote sportbonden hebben hun sport goed op orde, maar ze hebben vaak onvoldoende tijd en expertise om goed om zich heen te kijken, om nieuwe kansen te zien en die ook te grijpen", zegt Jan Willem Landré, als consultant betrokken bij 'Slagvaardig Organiseren van Sport (SOS)'.

 • Sportbedrijf Lelystad wil meer social return on investment | 11-07-2019

  "Dat we op het gebied van sport en beweegparticipatie in Lelystad negatief afwijken van het landelijk gemiddelde wisten we al", vertelt Maurice Leeser, directeur-bestuurder van Sportbedrijf Lelystad. Toch, of misschien wel juist daarom, wilde hij dat door onderzoek gestaafd zien.

 • Risicofactoren voor verdrinking verschillen per leeftijd | 11-07-2019

  Het zijn met name kinderen van 0 tot 4 jaar oud die als gevolg van een verdrinking naar een ziekenhuis komen. En veel meer mannen dan vrouwen verdrinken. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het Mulier Instituut dat voortvloeit uit een onderzoek uit 2017, vertelt een van de onderzoekers, Corry Floor.

 • Innovatiesubsidie voor milieuvriendelijke sportvelden | 11-07-2019

  Hoe krijg je zo hoogwaardig mogelijk recyclebaar kunstgras voor sportvelden? En hoe kun je sportvelden zo milieuvriendelijk mogelijk beschermen tegen onkruid en andere problemen? Om een antwoord op die vragen te krijgen, schreef de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een call uit.

 • Gedachteloos beter leren golfen als golffilosofie | 27-06-2019

  Als in geen andere sport kunnen golfers zich verliezen in de technische details van de ideale beweging. Volgens Auke Hempenius is het golfers echter aan te raden die wirwar aan aanwijzingen los te laten. Zijn visie is nu te lezen in het pas verschenen boek ‘Go(lf) with the flow’. Wij spraken erover met de auteur.

1 2 3 4 5  ...