Skip Navigation LinksHome-Nieuws-Nieuwsberichten-Nieuwsbericht

Nederlandse Ski Vereniging gaat terug naar de kern

Slagvaardig Organiseren van Sport
Slagvaardig Organiseren van Sport (SOS) is de naam van een programma - ontwikkeld door een aantal middelgrote sportbonden en gefinancierd door VWS - dat met name kleinere en middelgrote sportbonden slagvaardiger maakt zodat ze beter kunnen anticiperen op een veranderende samenleving. Twintig sportbonden hebben als eerste het SOS-programma gevolgd. Op Sport Knowhow XL is in een serie artikelen te lezen hoe deze sportbonden het programma doorlopen hebben. Aan de orde komt onder meer op welke wijze de bond het veranderingstraject heeft uitgevoerd, welk effect dat had en wat de volgende stappen zijn. Eerder publiceerden we deel 1 (m.m.v. Nederlands Handbal Verbond), deel 2 (m.m.v. de Koninklijke Nederlandse Cricketbond), deel 3 (m.m.v. Badmintonbond Nederland), deel 4 (m.m.v. Judo Bond Nederland), deel 5 (m.m.v. Rugby Nederland), deel 6 (m.m.v. de Nederlandse Jeu de Boules Bond) en deel 7 (m.m.v. de basketbalbond). Vandaag volgt deel 8: het verandertraject van de Nederlandse Ski Vereniging.

door: Jelle Zondag | 8 oktober 2020

Een lidmaatschap 2.0. Dat wilde de Nederlandse Ski Vereniging (NSkiV) via het programma Slagvaardig Organiseren van Sport (SOS) ontwikkelen. De vereniging heeft inmiddels belangrijke stappen gezet om die ambitie te realiseren. Beleidsmedewerker Mark Vermeulen kijkt dan ook hoopvol naar de toekomst.

De potentie van de Nederlandse Ski Vereniging is groot. 120.000 Nederlanders zijn wekelijks met wintersport bezig en jaarlijks reizen een miljoen landgenoten af voor een vakantie in de sneeuw. Toch lukte het de vereniging niet goed deze doelgroep aan zich te binden. Het ledental van de NSkiV nam zelfs af, van 100.000 tien jaar geleden naar 60.000 nu, een daling van 4% per jaar. Om die neergang te kenteren, besloot de vereniging deel te nemen aan het SOS-programma. 

SOS-skien-1Skiverzekering als usp
Mark Vermeulen verklaart het dalende ledental uit het feit dat het lidmaatschap van de NSkiV voor wintersporters een update nodig had. Vanaf 1974 was het unique selling point van de vereniging lange tijd de skiverzekering die leden konden afsluiten. Tegenwoordig zijn zulke verzekeringen makkelijk elders en online te vinden, waarmee een belangrijke reden om lid te worden verdween.

Om de ledenteruggang te keren, ontwikkelde de NSkiV via het SOS-traject ‘Club Wintersporters’, een initiatief dat het lidmaatschap van de vereniging weer attractief moet maken. Vermeulen: “Via Club Wintersporters bieden wij leden een pakket van voordelen, zoals gratis materiaalonderhoud, korting bij de indoor skibanen van Snowworld, vouchers bij touroperator Sunweb en het Wintersport Magazine. Ook organiseren wij inspiratiesessies en testavonden die leden bij elkaar moeten betrekken. Zo ontstaat een clubgevoel en krijgt het lidmaatschap meerwaarde.”

"We moesten een stip op de horizon zetten waar we naar toe willen"

6 bouwstenen
Onderdeel van het SOS-project was ook een intern traject, waaruit de afdeling Sport van de NSkiV helder moest krijgen wat haar doelen en ambities zijn. De vereniging kreeg daarbij veel hulp van de Brown Paper Company, die zes bouwstenen aandroeg om dit traject te doorlopen. Vermeulen: “De eerste bouwsteen is ambitie: wij moesten een stip op de horizon zetten waar we naar toe willen. Stap twee en drie waren het in kaart brengen van de huidige stand van zaken en het opstellen van een routekaart om onze ambities te realiseren. Bouwsteen vier was het opzetten van een business case. Daarin rekenden we de doelen door, waar we in stap vijf op stuurden en terugkoppelden. Bouwsteen zes was het vergroten van onze slagvaardigheid.”

SOS-skien-2De door de NSkiV geformuleerde stip op de horizon was het dichterbij brengen van iedere wintersport bij zijn of haar ideale wintersportbeleving. Een ambitie die de vereniging ook meer bewust maakte van haar eigen kracht. Vermeulen: “Wij doen en organiseren veel gave dingen, maar het grotere plaatje, het verbindende element ontbrak soms. Door het SOS-traject hebben wij een beter beeld gekregen van waar wij als skivereniging voor staan.”

Vrijheid
Een verandertraject gaat altijd met de nodige hobbels gepaard, en ook de NSkiV vond tijdens het proces enkele obstakels op de weg. Deze vallen volgens Vermeulen samen te vatten in het woord ‘vrijheid’. NSkiV-medewerkers hadden veel vrijheid bij het uitvoeren van hun werkzaamheden, waardoor het lastig bleek om het gezamenlijke doel helder te krijgen. Vermeulen: “We hebben hierin duidelijk een slag gemaakt. Wij hoeven onze vrijheid niet op te geven, maar hebben nu wel beter ons gezamenlijke belang voor ogen.”

De medewerkers van de Skivereniging kijken dan ook hoopvol naar de toekomst. Vermeulen: “We hebben een flinke stap voorwaarts gemaakt. Club Wintersporters wordt in de aankomende twee à drie maanden gelanceerd en binnen de vereniging bestaat hiervoor veel enthousiasme. Ook het interne verandertraject heeft gezorgd voor positiviteit en nieuwe energie. De basis is neergezet, nu moeten de nieuwe initiatieven zich gaan bewijzen.”

"We waren wat teveel bezig met de waan van de dag in plaats van met onze eigen kennis en kunde"

Ledenafname remmen
De beleidsmedewerker ziet de nodige mogelijkheden om de geïnitieerde veranderingen in de toekomst verder uit te werken. “Club Wintersporters moet nu gaan groeien en zorgen voor nieuwe leden. Dan wordt het voor onze partners interessant om extra voordelen aan het lidmaatschap te verbinden en kunnen we weer meer mensen binden. Ook andere producten en diensten kunnen verbeterd worden, bijvoorbeeld onze opleidingen, evenementen en topsport. Dan moeten we de ledenafname kunnen remmen en eventueel omzetten in groei.”

Een algemene les die Vermeulen uit het traject heeft gehaald is dat het belangrijk is om terug te gaan naar de kern. “Wie zijn wij? Wat hebben wij? Wat kunnen wij? Dat zijn vragen die wij ons als vereniging hebben gesteld. We waren wat teveel bezig met de waan van de dag in plaats van met onze eigen kennis en kunde. Door terug te gaan naar de kern zijn wij weer bewust geworden van onze eigen, gave organisatie. Dat hebben we gebruikt als basis om veranderingen in gang te zetten.”

Voor meer informatie over de Nederlandse Ski Vereniging: www.wintersport.nl

SOS-skien-3

« terug

Reacties: 0

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst