Skip Navigation LinksHome-Nieuws-Nieuwsberichten-Nieuwsbericht

Nederlandse Basketball Bond blijft inzetten op samenwerking

Slagvaardig Organiseren van Sport
Slagvaardig Organiseren van Sport (SOS) is de naam van een programma - ontwikkeld door een aantal middelgrote sportbonden en gefinancierd door VWS - dat met name kleinere en middelgrote sportbonden slagvaardiger maakt zodat ze beter kunnen anticiperen op een veranderende samenleving. Twintig sportbonden hebben als eerste het SOS-programma gevolgd. Op Sport Knowhow XL is in een serie artikelen te lezen hoe deze sportbonden het programma doorlopen hebben. Aan de orde komt onder meer op welke wijze de bond het veranderingstraject heeft uitgevoerd, welk effect dat had en wat de volgende stappen zijn. Eerder publiceerden we deel 1 (m.m.v. Nederlands Handbal Verbond), deel 2 (m.m.v. de Koninklijke Nederlandse Cricketbond), deel 3 (m.m.v. Badmintonbond Nederland), deel 4 (m.m.v. Judo Bond Nederland), deel 5 (m.m.v. Rugby Nederland) en deel 6 (m.m.v. de Nederlandse Jeu de Boules Bond). Vandaag volgt deel 7: het verandertraject van de Nederlandse Basketball Bond.

door: Jelle Zondag | 24 september 2020

In 2016 initieerde de Nederlandse Basketball Bond (NBB) het Meerjarenbeleidsplan 2017+ dat onder andere de samenwerking tussen de diverse geledingen binnen de Nederlandse basketbalwereld moest verbeteren. Zo vielen het Nederlands Mannen Team (NMT) en de Dutch Basketball League (DBL) onder aparte organen en daarmee buiten de zeggenschap van de bond. Inmiddels is de looptijd van dit SOS-project verstreken en startte de NBB een vervolgtraject. NBB-directeur Simone Volmer vertelt over beide projecten.

SOS-Basketbal-1bDe organisatorische versnippering van de Nederlandse basketbalwereld kent een lange geschiedenis. De uittreding van het Nederlands mannenteam uit de NBB dateert van 2013, toen de bond in financiële moeilijkheden zat. Een aantal sponsoren en de eredivisieclubs voorkwamen een dreigende opheffing van het NMT door het team in een aparte, door vrijwilligers gerunde stichting onder te brengen. De DBL en haar voorganger, de (FEB-)Eredivisie, staat al ruim 25 jaar los van de NBB. De NBB geeft wel een mandaat af voor de competitieorganisatie van de manneneredivisie en is verantwoordelijk voor de aanstelling van scheidsrechters en waarnemers bij de wedstrijden.

Het SOS-project heeft ervoor gezorgd dat de verschillende basketbalgeledingen dichter bij elkaar zijn komen te staan. Volgens Simone Volmer kan het project daarom als een succes worden beschouwd. “Het NMT valt sinds 1 januari 2020 weer onder de hoede van de NBB. Wat dat betreft is ons doel geslaagd. Ook met de DBL is de samenwerking verbeterd. We hebben gezamenlijke websites gelanceerd – www.basketball.nl en www.dutchbasketballleague.nl – en de overlegstructuur en –frequentie een boost gegeven. De Brown Paper Company heeft ons geholpen deze initiatieven op een gestructureerde manier aan te pakken.”

De tenues van de nationale teams – de Orange Lions – zijn voor het eerst in de geschiedenis gecustomized

Nieuwe huisstijl
Een onderdeel van het SOS-project was de ontwikkeling van een nieuwe huisstijl, waarvan het platform basketball.nl een van de blikvangers is. Volmer: “Wij wilden de organisatorische samenwerking ook visueel zichtbaar maken en uitdragen dat we de sport, basketbal, op één zetten. Daarvoor is de nieuwe huisstijl ontwikkeld.” Naast de nieuwe website is de nieuwe stijl terug te vinden in de logo’s en typologie van Basketball Nederland. Een ander uithangbord zijn de tenues van de nationale teams – de Orange Lions – die volgens Volmer voor het eerst in de geschiedenis zijn gecustomized.

SOS-Basketbal-2Volmer heeft al veel positieve reacties gehad op de vernieuwde huisstijl en toegenomen samenwerking. Ze ziet het verandertraject dan ook als een goede start, waar nog meer kan worden uitgehaald. “We moeten de boodschap van samenwerking blijven benadrukken om nog meer effect te sorteren.” De komende tijd wil de NBB de website verder ontwikkelen en meer inzicht krijgen in de community van basketballiefhebbers. Hiermee kan de NBB haar achterban gepersonaliseerde content bieden en aanbiedingen doen, alsmede een strategie bepalen om de community te vergroten. Ook zet de bond in op verdere samenwerking met de DBL. Beide organisaties gaan samen op zoek naar commerciële partnerships en trekken samen op bij de plannen over de oprichting van een BeNeLeague vanaf het seizoen 2021-2022.

Tweede SOS-project
Inmiddels is de basketbalbond een tweede SOS-traject gestart, dat de tot dusver behaalde resultaten moet bestendigen en uitbreiden. Volmer: “Tijdens het eerste traject hebben we gemerkt dat we sommige inzichten nog breder kunnen inzetten binnen onze organisatie. Het gaat dan om zaken als het aanbrengen van structuur in de organisatie en het projectmatig werken. De Brown Paper Company draagt daarvoor belangrijke bouwstenen aan.”

"Wij zijn geen commerciële organisatie, maar mogen best wat zakelijker denken"

Het tweede project moet resulteren in een nieuwe strategie voor 2021+ en een jaarplan voor 2021, maar dat zijn volgens Volmer niet de enige opbrengsten. “Het succes zit vooral in de borging van het proces. Het gaat om de meer projectmatige manier van werken die moet landen binnen de organisatie. Bijvoorbeeld het opstellen van rapportages en evaluaties volgens bepaalde standaarden, die onderdeel moeten worden van de dagelijkse gang van zaken. Maar ook opgeleide projectleiders die hun werk hierdoor nog beter kunnen doen. Dat gaat ervoor zorgen dat we als organisatie slagvaardiger zijn.”

Lessen voor andere sportbonden
Voor Volmer is de nieuwe manier van werken het belangrijkste leerpunt van de SOS-trajecten. Zij meent dat hierin ook lessen besloten liggen voor andere sportbonden. “De projectmatige manier van denken is voor ons heel waardevol. Wij zijn geen commerciële organisatie, maar mogen best wat zakelijker denken. We doen heel veel werk, soms teveel, uit liefde en passie voor de sport. Het risico is dan dat we niet alles goed kunnen doen, of dat mensen teveel doen en omvallen. Daarom moeten we op een andere manier leren kijken naar organisatorische processen – Wat kost een project aan uren en geld? Hoeveel hebben wij beschikbaar? Wat is realistisch? Waar moeten we misschien pas op de plaats maken? Wat kunnen en gaan we wel goed doen? Dat is waardevol voor alle bonden waar mensen werken met een passie voor hun sport.”

Voor meer informatie: www.basketball.nl 

SOS-Basketbal-3

« terug

Reacties: 0

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst