Skip Navigation LinksHome-Nieuws-Column XL-Item

De organisatie en financiering van de sport vanuit sporterperspectief 10 november 2020

door: Margot van Beusekom

Met veel interesse volg ik de ontwikkelingen op het thema ‘Organisatie en financiering van de sport’ van de Nederlandse Sportraad. Gelukkig mag ik zo nu en dan mijn ideeën delen met de raad en partijen die hierin meedenken. Toch voel ik de behoefte hier een lans te breken ook eens vanuit een ander perspectief naar ditzelfde vraagstuk te kijken: het sporterperspectief. Het is alweer een paar jaar geleden dat ik hier een reeks artikelen publiceerde over het begrip Sportermarketing. Hierin staan de sporters centraal, niet de sport, niet de sportorganisaties en niet de sportkoepels. Tijd om die theorie er weer eens bij te pakken en om van daaruit naar de toekomstige organisatie en financiering van de sport te schetsen. En dat op een blanco vel papier. Hoe zou het er dan uit kunnen zien? 

Dit artikel is het eerste deel van een drieluik. In dit eerste deel duid ik de aanleiding en urgentie om op een andere manier naar de organisatie en financiering van de sport te kijken en wat het op kan leveren. Het eindigt met de vier stappen die je kunt nemen om vanuit een blanco vel tot een toekomstschets te komen. In deel 2 werk ik deze stappen verder uit en geef ik een aantal voorbeelden. In deel 3 doe ik een schot voor de boeg voor één specifieke doelgroep: kinderen op de basisschool. Dit als lakmoesproef om te zien hoe mijn voorgestelde blanco-vel-aanpak zou werken.


Schaven aan de huidige structuur of een blanco vel pakken?

ColumnXLMvB-1De Nederlandse Sportraad is gevraagd de huidige organisatie en financiering van de sportbranche in beeld te brengen. Wat zijn de sterke en zwakke punten en de kansen en bedreigingen van en voor de sport in Nederland? Daar is een waardevolle verzameling aan inzichten en analyses uitgekomen. Verplichte literatuur voor iedereen die in de sport werkt. Daarnaast is de raad gevraagd om toekomstgerichte beleidsscenario’s voor de organisatie en financiering van de sportbranche te ontwikkelen. 

Wat een mooie opdracht! Ik zou wel een blanco vel willen pakken en de organisatie en financiering van de sport, zonder belemmeringen vanuit de huidige situatie, eens opnieuw willen schetsen. Dat mis ik in de huidige aanpak. De huidige aanpak gaat uit van huidige sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen. Het voelt alsof we alleen wat schaven aan de huidige manier van organiseren en financieren. Terwijl we deze kans ook kunnen pakken om een ideaal toekomstbeeld neer te zetten. Met visie. En in mijn optiek dus gestart vanuit het perspectief van de sporter. Sportermarketing noem ik dat.

Natuurlijk is dat dromen en wellicht een beetje luchtfietserij. Er komt waarschijnlijk een beeld uit dat niet 1-2-3 te implementeren is. Maar het is altijd eenvoudiger om oplossingen en ideeën te downsizen en haalbaar te krijgen dan om vanuit geschaaf tot echte veranderingen te komen. Toch?! Ik zou de uitdaging wel aan willen gaan.

"De structuur staat onder druk en er zitten veel, misschien wel teveel, schakels in de keten"

Effectievere en efficiëntere organisatie van sport en bewegen?
Voordat we het blanco vel pakken… Zouden we niet, door de structuren opnieuw te schetsen en in te vullen, de sport in Nederland veel efficiënter en daarmee effectiever kunnen organiseren? Er werken zo’n 90.000 FTE (130.000 personen) in de sport, naast de ongeveer 1 miljoen vrijwilligers. We tellen zo’n 80 sportbonden; een aantal groot maar de meeste klein. NOC*NSF heeft het soms lastig hier de verbindende schakel in te zijn. Logisch met zoveel partijen en het gevoel dat iedere sport anders is. Daarnaast kennen we vele gemeentelijke, provinciale en landelijke sportorganisaties. Deze partijen zijn onderling, én met de bonden, met vergelijkbare thema’s bezig. Denk dan aan thema’s als verenigingsondersteuning en het in beweging krijgen van inactieve groepen. Het wiel wordt regelmatig opnieuw uitgevonden. 

ColumnXLMvB-2Ik vind het niet opvallend dat de Nederlandse Sportraad de geringe samenwerking noemt als zwakte binnen de huidige structuur. Het is verdomd lastig samenwerken met al die verschillende organisaties, zeker als deze helaas ook de noodzaak voelen zo nu en dan hun eigen legitimiteit te verantwoorden. De structuur staat onder druk en er zitten veel, misschien wel teveel, schakels in de keten. Daarnaast werken er vooral veel mensen met een enorm hart voor sport, in de sport. Ik heb zelf het genoegen met deze passievolle mensen samen te werken maar meer balans met collega’s met andere expertises zou wenselijk zijn. Dat komt het innovatief vermogen in sport ook ten goede. 

Mijn hypothese is dus dat een nieuwe schets van de organisatie en financiering van de sport het geheel een stuk efficiënter en effectiever kan maken: een duidelijkere rol- en taakverdeling en minder overlap en dubbelingen leidt tot minder organisaties, minder mensen en meer slagkracht. Wellicht kunnen dan de arbeidsvoorwaarden voor zowel ondernemers als werknemers worden opgekrikt? Of kunnen de totale kosten omlaag waardoor de financiering minder een aandachtspunt is? Om de knuppel in het hoenderhok te gooien: gaat er momenteel niet te veel geld naar de sport? Er is nu te weinig urgentie het anders aan te pakken.

"De wensen en behoeften van de Nederlander zijn voor mij het startpunt voor hoe we sport en bewegen in Nederland ‘faciliteren’"

Van een blanco vel naar een toekomstschets in vier stappen
Ik pretendeer overigens niet dat het eenvoudig is ‘even’ een nieuwe schets te maken of de organisatie van Sport in Nederland ‘even’ te veranderen. Ik geef dan ook geen totaaloplossing, die schud ik ook niet even zo uit mijn mouw. Maar ik wil wel een andere manier van denken inbrengen in de discussie. 

Stel je dus voor dat we een blanco vel pakken. Ik zou de schets dan als volgt willen opbouwen:

  1. We beginnen bij de sporter (en de niet-sporter, niet-meer-sporter, nog-niet-sporter, erg-moeilijk-in-beweging-te-krijgen-sporter, etc.). Eigenlijk dus gewoon: de Nederlander. Wat zijn z'n (latente) wensen en behoeften op het gebied van sport en bewegen? Welke clusters aan behoeften zien we?
  2. Hoe faciliteren we in deze wensen en behoeften? Hoe brengen we sport en bewegen zo dichtbij mogelijk? En hoe organiseren we dat vervolgens (centraal)? Als dat nodig is.
  3. Deze inzichten zou ik vervolgens willen koppelen aan onze Nederlandse visie en ambities op het gebied van sport en bewegen. Wat is de positie van sport in onze samenleving? Wat is het maatschappelijk belang? Terwijl de wensen en behoeften van de Nederlander wat mij betreft het startpunt zijn voor hoe we sport en bewegen in Nederland ‘faciliteren’, vormen onze visie en ambities het startpunt hoe we sport en bewegen ‘organiseren en financieren’.
  4. Tot slot passen we de krachten van ons huidige sportlandschap toe. Die gooien we natuurlijk niet met het badwater weg. Ook kunnen we op dat moment veel leren van het buitenland en andere branches, zoals de Nederlandse Sportraad deze heeft verzameld.

Dan ontstaat er in mijn ogen een schets zoals deze… 

ColumnXLMvB-3In deel twee van dit drieluik ga ik dieper in op de vier stappen. Daarbij geef ik een aantal voorbeelden om de theorie in praktijk te brengen. In het derde artikel werk ik een concreet voorbeeld uit voor de doelgroep kinderen op de basisschool. Dit als lakmoesproef om te zien hoe mijn blanco-vel-aanpak zou kunnen werken en waar het toe leidt. Wordt vervolgd dus.

Margot van Beusekom is oprichter en eigenaar van Firma Leef. Bij Firma Leef! staat niet de sport maar de sporter centraal. Vanuit die filosofie ondersteunt en adviseert Firma Leef! sportorganisaties met sportergerichte strategieën en –concepten. Voor Sport Knowhow XL schrijft Margot vooral artikelen waarin zij de lezer uitdaagt eens vanuit andere perspectieven naar de wereld van sport te kijken. Voor meer informatie: margot@firmaleef.nl of 06-5379 8153.

Bronnen:

« terug

Reacties: 5

Robert Barclay
10-11-2020

Ik ben nu al benieuwd naar de delen 2 en 3 Margot! Dat e.e.a. efficienter en effectiever kan en dat er een duidelijkere rolverdeling zou helpen is vanuit mijn perspectief als Verenigingsondersteuner evident. Terecht dat je dat als voorbeeld noemt. 

Margot van Beusekom
10-11-2020

Ha Robert, dank voor je reactie. Zou je eens wat voorbeelden willen noemen van de inefficiënties die jij meemaakt in je werk? Ik ben benieuwd! Groeten Margot

Marjolijn de Boer
10-11-2020

Helemaal mee eens Margot.

Niet de sport en het aanbod moet centraal staan maar de indiviudele (nog niet) sporter. Willen we de nog-niet-sporters in beweging krijgen dan moeten we ze met in gesprek op individuele basis. Gezamenlijk met de persoon een plan opstellen en toeleiden naar een sport die past en haalbaar is qua afstand en contributie. Iemand wordt pas gemotiveerd om te gaan sporten als hij realiseert dat het ook daadwerkelijk haalbaar is in zijn persoonlijke situatie.

Deze werkwijze van individueel maatwerk is de sleutel tot succes, wil je meer mensen in beweging krijgen. Dit geldt niet alleen voor mensen met een beperking (zie werkwijze SportMEE op www.sportmee.nl) maaar ook voor andere doelgroepen zoals statushouders, mensen met obesitas etc.

Marjoijn de Boer

projectleider Sportakkoord, inclusief sporten en bewegen bij MEE NL

Jan Cuypers
10-11-2020

Leuke aanzet, Margo. 

Benieuwd naar luik 2 en 3.

... gaat er momenteel niet te veel geld naar de sport? ... interessant startidee ... en vervolgens de 'vrijgekomen' middelen slim besteden in de sport ... deze gedachten zullen sluimerend aanwezig zijn de komende weken ... benieuwd naar de uitkomsten ... .    

Jan Cuypers - Coördinator Jeugdsportnet Zuiderkempen 

Robert Barclay
16-11-2020

Hoi Margot,

Vanuit mijn rol als verenigingsondersteuner zie je dat bestuurders overstelpt worden met aanbod. Allemaal nuttig en vanuit goede bedoelingen maar bestuurders zien door het bomen het bos niet meer....Gemeente, sportbond, NOC*NSF, Rabobank, Academie voor Sportkader, Stichting Positief Coachen, Team:Fit, Centrum Veilige sport, Back2Basics, adviseur lokale sport, lokaal sportakkoord, lokale sportraad, GGD, Mulier Instituut, Kenniscentrum Sport & Bewegen en ga zo nog maar even door. Allemaal partijen die iets voor de verenigingen kunnen betekenen of iets van de verenigingen willen. Elke dag valt er wel weer een nieuwe nieuwsbrief in de mailbox van de vereniging.

De veelheid aan informatie en aanbod is voor veel bestuurders niet te overzien en op waarde te schatten. Daarbij is het gros van het aanbod gericht op het overdragen van kennis danwel het inspireren van individuen. Het blijkt keer op keer dat dit onvoldoende is om actie en resultaat te bereiken. Bestuurders missen de begeleiding om de opgedane kennis of inspiratie om te zetten in daden waardoor het in vele gevallen weggegooide tijd en energie is. 

In mijn optiek hebben verenigingen vooral baat bij een coach die het landschap en aanbod overzien en vanuit een strategisch plan de verenigingen duurzaam ontwikkelen. Hierbij kan prima gebruik worden gemaakt van het vele aanbod, maar dan met de benodigde ondersteuning voor implementatie vanuit de coach. 

Dit zou mijns inziens de effectiviteit van al het ondersteuningsaanbod voor verenigingen aanzienlijk kunnen vergroten. Vanwege schaalvergroten en specialisatie zou het aanbod zoveel mogelijk op regionaal en landelijk niveau geregeld kunnen worden. De coaching juist zo lokaal mogelijk omdat de lokale context hiervoor erg belangrijk is. 

Tot zover even een aantal overwegingen en observaties vanuit mijn rol...

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst