Skip Navigation LinksHome-Nieuws-Nieuwsberichten-Nieuwsbericht

De toekomst van de fitnessbranche ziet er rooskleurig uit

door: Emma Meertens | 7 juli 2022

De fitnesssector ontwikkelt zich steeds sneller, zo blijkt uit het Fitness Markt en Trend Rapport 2020-2024. Vorige week presenteerden de initiatiefnemers van het rapport (Mulier Instituut, BlackBox Publishers en NL Actief) de resultaten van het onderzoek in de fitnessbranche. Samen met Ronald Wouters - directeur van NL Actief, de branche-organisatie van erkende en ondernemende sport- en beweegbedrijven in Nederland - gaan we er dieper op in.

RonaldWouters-1Al jaren doet NL Actief regelmatig onderzoek op het gebied van sport- en beweegbedrijven. Deze worden vaak uitgevoerd met kennispartner het Mulier Instituut. Zo ook dit rapport: vanuit het Mulier Instituut zijn onderzoekers Eva Heijnen en Paul Hover betrokken. Verder werkten ook Peter Wolfhagen en Jan Middelkamp mee vanuit BlackBox Research. In het rapport zijn alle ontwikkelingen in de fitnesssector in kaart gebracht en verzameld. Om deze zo volledig mogelijk in beeld te krijgen, is er gekeken vanuit verschillende perspectieven: vanuit het perspectief van de consument (de vraagzijde), het perspectief van de markt (de aanbodzijde) en van buiten de fitnesssector. Het rapport wordt om de twee à drie jaar uitgegeven om te zien: waar komt de sector vandaan, waar staat zij nu en waar gaat de sector naartoe.

Impact corona
Omdat de coronaperiode een grote uitwerking had op de fitnessbranche, is er besloten om in de publicatie een apart hoofdstuk op te nemen over deze periode. Ronald Wouters legt uit: “Covid-19 had niet alleen een grote invloed op de maatschappij in het algemeen, maar ook op de ondernemers in de sport. Terwijl sport, bewegen en vitaliteit juist een belangrijk onderdeel zijn van de oplossing.” Een groot deel van de mensen ging in die periode nog minder bewegen.

“Er werd destijds vaak gezegd dat mensen uit zichzelf zouden bewegen. Voor een deel van de mensen gaat dat op, maar een heel groot deel is daar onvoldoende intrinsiek gemotiveerd voor. Die hebben juist de professionele begeleiding en coaching nodig, maar dat verdween dus.” Daardoor was het logischerwijs ook een slechte tijd voor ondernemers. Inmiddels probeert de sector daar wat uit te krabbelen.

“Consumenten zoeken bijvoorbeeld steeds vaker naar flexibiliteit in sporten en bewegen, naar aanbod dat aansluit bij hun leefstijl”

Ongekende groei branche
Ondanks deze ontwikkeling, heeft de fitnessbranche de afgelopen decennia een ongekende groei doorgemaakt. Die groei is te danken aan veranderingen in de maatschappij op demografisch, economisch, sociaal-cultureel, politiek, ecologisch en technologisch gebied. “Consumenten zoeken bijvoorbeeld steeds vaker naar flexibiliteit in sporten en bewegen, naar aanbod dat aansluit bij hun leefstijl.” Wouters vergelijkt flexibel sporten met platforms zoals Spotify en Netflix, waar je ook zelf bepaalt wanneer je er gebruik van maakt. Ook de verandering van de samenstelling van de bevolking, met een toename van het aantal ouderen, speelt een rol in de groei.

RonaldWouters-2“Gezondheidsverschillen tussen bevolkingsgroepen zijn groot en zal de aankomende jaren een belangrijk vraagstuk blijven. Voor de ondernemers in de sport betekent dit dat innovatie, kwaliteit en inspelen op de klantenbehoefte enorm belangrijk is in de periode die voor ons ligt.”

Kwaliteit ook verbeterd
Uit de cijfers blijkt dat het fitnessaanbod niet alleen kwantitatief gegroeid is, maar ook kwalitatief. “Er zijn natuurlijk verschillende manieren waarop je kwaliteit kunt definiëren. Een consument kan bijvoorbeeld kwaliteit afmeten aan de hand van het aantal apparaten, de aanwezigheid van douches of de variatie in lessen.” Dat is gekeken vanuit de consument, maar er zijn natuurlijk ook manieren om naar kwaliteit te kijken vanuit de branche zelf. “In onze branche is natuurlijk de vakinhoudelijke kennis belangrijk. Een van onze kerntaken is om die beroepsgroep bijvoorbeeld te borgen in kwaliteit. Daarom hebben we een eigen beroepsregister gecreëerd.”

In het rapport wordt verder benadrukt dat de fitnessbranche ook kan bijdragen aan de Sportagenda 2032. “Dit doen we door sport en bewegen laagdrempelig, flexibel en aantrekkelijk te maken voor een brede doelgroep. Hiervoor is het belangrijk om zoveel mogelijk samen te werken met andere organisaties. Tegelijkertijd, als we naar de interne markt kijken, is het cruciaal dat wij als NL Actief ondernemers laten zien waar de kansen liggen en hen zo te stimuleren.” Sowieso speelt NL Actief een essentiële rol in de kwaliteitsborging, in het volgen van trends en ontwikkelingen, aanjagen van innovatie en het verbinden van sport- en beweegondernemers.

“Er moet goed nagedacht worden over hoe we nieuw aanbod kunnen ontwikkelen voor de mensen die niet altijd op vaste tijdstippen en in vaste groepen willen deelnemen”

Kansen
Wouters ziet na aanleiding van het rapport kansen op verschillende domeinen. Op het preventiedomein bijvoorbeeld: “Vitaliteit is niet alleen voor de maatschappij van belang, maar ook voor de werkgever. Ik verwacht dus dat werkgevers de aankomende tijd aan de slag willen met en gaan investeren in vitaliteitsprogramma’s.” Maar ook voor de jeugd liggen er veel kansen. Wouters: “We zien dat kinderen op steeds jongere leeftijd stoppen met sporten bij verenigingen. Dat begint al bij de kinderen die voor het eerst naar school gaan. Zij zouden eigenlijk niet meer die de standaardgymlessen moeten krijgen, maar in de gymlessen kennis moeten maken met allerlei takken van sport.”

RonaldWouters-3Maar ook het zogeheten ‘hybride’ model vormt een kans voor de ondernemende sportaanbieders. Wouters verwacht dat dit de komende jaren bepalend zal zijn voor de fitnesssector. Met het hybride model wordt bedoeld dat mensen niet meer sporten op één locatie, maar een combinatie van in de club, buiten, thuis en op het werk. Vanuit een aanbod en platform van waaruit je op verschillende momenten en manieren deel kan nemen aan sport, beweeg en vitaliteitprogramma’s.

“Er moet goed nagedacht worden over hoe we nieuw aanbod kunnen ontwikkelen voor de mensen die niet altijd op vaste tijdstippen en in vaste groepen willen deelnemen.” Het fitnesscentrum stond tot op heden voornamelijk bekend om zijn faciliteiten, infrastructuur en lessenaanbod. Maar: “Mede door de toenemende maatschappelijke vraag naar oplossingen die bijdragen aan een gezonde en vitale samenleving en de marktontwikkelingen binnen de fitnessbranche, zal de branche verder segmenteren en variëren.”

Lees ook: De ontwikkeling van de Nederlandse fitnessbranche: een sterk verhaal

« terug

Reacties: 0

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst