Skip Navigation LinksHome-Nieuws-Nieuwsberichten-Nieuwsbericht

Stapjefitter als 'goed onderbouwde' interventie erkend

door: Bas Kammenga | 1 juli 2021

Stapjefitter is onlangs erkend als ‘goed onderbouwde interventie’. Het van oorsprong in Woerden ontwikkelde leefstijlconcept is, net als alle andere erkende sport- en beweeginterventies, opgenomen in de interventiedatabase van Kenniscentrum Sport & Bewegen. Maarten Stiggelbout van het Beweegteam Woerden gaat in op het ontstaan en legt uit hoe Stapjefitter te werk gaat.

De specifieke doelgroep waarop Stapjefitter zich in Woerden richt, is de groep inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Maarten Stiggelbout is er al sinds het begin bij betrokken. “Bewegen is naast voeding een belangrijk onderdeel van een gezonde leefstijl en ‘door corona’ is dit thema extra in de aandacht gekomen.”

"Doel van Stapjefitter is om de gezonde leefstijl te bevorderen en de mensen te begeleiden naar opleiding, vrijwilligerswerk of werk"

Ontstaan
Destijds was de bedoeling om mensen met overgewicht aan een gezonde leefstijl te helpen. Het was de wens het te laten opnemen in het basispakket van de zorgverzekeraars. “Dat ging in 2012 nog niet door en uiteindelijk kwamen pas in 2019 vier gecombineerde leefstijlinterventies in het basispakket, allen ‘bewezen-effectieve’ interventies. Loes Ypma, wethouder in Woerden, vroeg ons of het mogelijk was specifiek de doelgroep mensen met een grote achterstand tot de arbeidsmarkt met Stapjefitter aan de slag te laten gaan. Immers er was voor hen op het gebied van leefstijl destijds nog weinig aanbod beschikbaar. We hebben de eerste contacten destijds gelegd via de sociale werkvoorziening Ferm Werk in Woerden. Stapjefitter is de afgelopen jaren flink doorontwikkeld.”

StapjeFitter-1Bij Stapjefitter volgen deelnemers in een tijdsbestek van een halfjaar achttien weken lang één sessie over theorie en voorlichting met betrekking tot voeding, bewegen en participeren en in een tweede sessie gaan de deelnemers daadwerkelijk sporten en bewegen. Doel is om de gezonde leefstijl te bevorderen en de mensen te begeleiden naar opleiding, vrijwilligerswerk of werk. Het concept sloeg aan: zo’n tachtig procent van de deelnemers gaat uiteindelijk als vrijwilliger aan het werk. En de helft van de deelnemers blijft na Stapjefitter zelf of samen sporten of bewegen.

Termijn
Waar veel andere programma’s tien tot twaalf weken of zelfs korter duren, onderscheidt Stapjefitter zich door de langere duur. “Wij bieden een periode van ongeveer een halfjaar aan en dat is ook echt nodig om gedragsverandering te laten beklijven en resultaten te kunnen zien. En we leveren nazorg. Vakantieperiodes zijn vaak lastige momenten met kans op ‘afhaken’ of ‘stoppen’ en bij ons zijn die vakanties juist onderdeel in het programma. Ook die problemen en uitdagingen kunnen we ondervangen.”

"Er zijn prachtige initiatieven uit voort gekomen. Zo heeft één van de deelnemers een eigen wandelgroep opgezet en heeft een andere deelnemer een cateringbedrijf opgezet na afloop van Stapjefitter"

Naast de gemeente Woerden loopt het programma ook in Papendrecht en Borssele. “In elke gemeente zijn er weer andere instanties bij betrokken. In Woerden wordt het project gecoördineerd door het Beweegteam Woerden en dat heeft een voedingsdeskundige die het voedingsaspect ondersteunt. De Fysiotherapeutenmaatschap Woerden levert een leefstijlcoach en zij voeren tevens de testen en metingen uit . Vanuit de welzijnsorganisatie is er een welzijnsconsulent die de route naar vrijwilligerswerk ondersteunt. ”

Resultaten
In Papendrecht is voor de doelgroep statushouders een eerste groep van negen personen klaar met het traject. “In die gemeente zijn welzijn, sociale zaken, sport en de GGD aangehaakt. Het mooie is dat elke instantie vanuit zijn eigen belang is gaan samenwerken en dat één en één meer dan twee is gebleken. Drie deelnemers zijn doorgestroomd naar werk. Een prachtig resultaat. In Woerden hebben de deelnemers over het algemeen meer afstand tot de arbeidsmarkt, maar zijn er ook prachtige initiatieven uit voort gekomen. Zo heeft één van de deelnemers een eigen wandelgroep opgezet en heeft een andere deelnemer een cateringbedrijf opgezet na afloop van Stapjefitter. Diverse anderen hebben sollicitaties overgehouden aan Stapjefitter.”

Voor meer informatie: Stapjefitter

« terug

Reacties: 0

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst