Skip Navigation LinksHome-Nieuws-Nieuwsberichten-Nieuwsbericht

Nieuw project voor het opleiden van opleiders in de sport

door: Leo Aquina | 19 november 2020

Er is in de sportwereld veel aandacht voor het opleiden van kader, maar wie leidt die opleiders op? Met TOPopleiders wil projectleider Margot Kouwenberg daar een structuur voor opzetten. Het project maakt deel uit van het bredere subsidieprogramma Versterken Sportbonden. “Een opleiding is zo goed als de opleider die hem geeft”, aldus Kouwenberg. “Er wordt vaak gefocust op de inhoud, terwijl degene die de opleiding geeft, bepaalt of iemand in de leerstand komt.” Binnen TOPopleiders hanteren de deelnemende bonden een gezamenlijke visie op leren om opleiders in een ‘leven lang-leren-stand’ te krijgen. 

TOPleiders-1“TOPopleiders in de Sport biedt alle opleiders de mogelijkheid om van zich van goed naar beter te ontwikkelen met een aanbod op maat op het gebied van persoonlijke ontwikkeling”, vertelt Margot Kouwenberg. “Het doel is om in september 2021 een 'loket en een menukaart' samengesteld te hebben waaruit iedere opleider kan kiezen waar hij/zij behoefte aan heeft om als opleider te groeien. Betere opleiders zorgen voor meer sportplezier en een beter ontwikkelklimaat voor de sporters.” Daarnaast bieden wij op maat ondersteuning aan de mensen die vanuit de bond verantwoordelijk zijn voor opleidingen.”

Samenwerking sportbonden
TOPopleiders komt voort uit Tops, een samenwerkingsverbond tussen verschillende sportbonden dat op haar beurt geleden voortkwam uit het subsidietraject Veilig Sportklimaat (VSK). Binnen Tops maakte een wisselend gezelschap van bonden gebruik van de mogelijkheid om gezamenlijke subsidietrajecten op te zetten. “De toekenning loopt vaak via een bond, als we dat samen gebruiken kun je het efficiënter inzetten”, aldus Kouwenberg. Onder meer de voetbalbond KNVB, de zwembond KNZB, de Atletiekunie, de tafeltennisbond NTTB, de fietsersbond NTFU, de schaatsbond KNSB en het korfbalverbond KNKV, maakten deel uit van Tops. De samenwerking leidde tot concrete opleidingen zoals de online-scholing ‘Een beetje opvoeder’, de website sportopleidingen.nl en de nationale opleidersdag.

"Het gaat om het opleiden van opleiders en opleidingscoördinatoren, maar we willen ook kennisdeling ontwikkelen voor mensen die bij de bond zelf zitten"

“Met Tops hebben we de opbrengsten van Veilig Sportklimaat geborgd”, vertelt Tineke Bosch, die vanuit het KNKV nauw betrokken is bij het netwerk. Uit strategieoverleg binnen het samenwerkingsverband ontstond de roep om te investeren in het opleiden van opleiders. Kouwenberg: “Het werkt vanuit energie. Welke kansen zien we en wat kunnen we gezamenlijk oppakken? Wat is relevant, wie heeft dezelfde thema’s op zijn ontwikkelagenda staan? In het geval van TOPopleiders gaat het om het opleiden van opleiders en opleidingscoördinatoren, maar we willen ook kennisdeling ontwikkelen voor mensen die bij de bond zelf zitten. Deze opleidersbazen zullen bij iedere bond op hun eigen manier invulling geven aan het opleiden van hun opleiders, maar als het aan Kouwenberg ligt, gebeurt dat vanuit een gezamenlijke visie: “We kwamen er in gezamenlijk overleg met diverse bonden achter dat we eigenlijk allemaal dezelfde dingen belangrijk vonden als het ging om de visie op leren. Er zijn vijf gedeelde uitgangspunten." (zie kader hieronder, red.) 

uitgangspunten TOPopleiders

  1. Leren is een individueel proces. Opleiden gebeurt op maat, waarbij we kijken naar jouw inhoudelijke en didactische leerbehoefte.
  2. Leren doe je het beste in een voor jou betekenisvolle omgeving. Opleiden vindt plaats in de authentieke context met authentieke taken.
  3. Leren doe je samen. De opleiding stimuleert en faciliteert jou om kennis en praktijkervaringen uit te wisselen tijdens en na de opleiding.
  4. Leren is leuk! Het vindt plaats in een veilige omgeving en je wordt gestimuleerd om uniek te zijn. Je wordt uitgedaagd en geïnspireerd vanuit oprechte verbinding.
  5. Leren is een continu en ontwikkelingsgericht proces. We bieden een heldere structuur waarbij we je aanmoedigen je te blijven ontwikkelen.

Tineke Bosch vult aan: “Een leven lang leren is de basis. Als we onze trainers en coaches in die stand willen krijgen, moeten we beginnen bij de opleiders. We moeten erop focussen om mensen in de ontwikkelstand te houden.”

TOPleiders-2TOPopleiders Parade
Inhoudelijk staat het idee achter TOPopleiders inmiddels stevig in de steigers. De volgende stap is uitvoering. Vanwege corona liep het project dit jaar de nodige vertraging op. De aanvankelijke subsidie liep tot december 2020. Die is verlengd tot september 2021, wat Kouwenberg de ruimte biedt om een concreet plan neer te zetten. Op dit moment is er onder de noemer TOPopleidersparade al een besloten Facebookgroep voor opleiders en opleidersbazen. Kouwenberg: 
“Daar kun je podcasts luisteren, webinars volgen en er zijn documenten met theoretische onderbouwing te vinden. Alles gebeurt online, dat is een ontwikkeling die wij net als vele andere mede ingegeven door corona ook hebben versneld hebben doorgemaakt. Je kunt voor 60 euro aan de TOPopleidersparade meedoen. Daarvoor kun je iedere week twee workshops volgen.” De komende tien maanden gaat TOPopleiders door met het ontwikkelen van opleidingen. Voor Kouwenberg is dan vooral de praktische invulling aan de orde.

Kennis borgen
Buiten het voordeel van kennisdeling en de mogelijkheid om voor bonden om uit het gezamenlijke raamwerk te putten voor het opleiden van hun opleiders, heeft TOPopleiders als voordeel dat de kennis beter wordt geborgd. Kouwenberg: “In de sportwereld ligt altijd het gevaar op de loer dat alle kennis en kunde verloren gaat als er bij een bond iemand wegvalt. Dat willen we in een systeem ondervangen.” 

"Als het gaat om de opleiding van sportopleiders moet er bovenop de inhoud een businessmodel komen. Dat is de grootste uitdaging voor de komende 10 maanden"

Hoe relevant dat is, ondervonden Kouwenberg en Bosch aan den lijve bij het opstarten van TOPopleiders. Het traject werd opgezet met het KNKV als opdrachtgever, de Atletiekunie als projectleider en de volleybalbond NeVoBo, de NTFU en NOC*NSF als projectleden. Kouwenberg: “In eerste instantie waren ook de KNZB en de NTTB van de partij, maar de coördinatoren bij die twee bonden gingen weg bij de bond en daarmee verdween ook het project bij die bonden van de radar. Dat zie je veel in de sportwereld. Kennis en expertise is vaak persoonsgebonden en als zo’n persoon bij een bond of misschien zelfs helemaal uit de sportwereld vertrekt, gaat alle kennis en kunde ook verloren.”

Loket
Hoe de structuur van TOPopleiders er precies uit komt te zien, weet Kouwenberg nog niet precies. “Ik weet nog niet welke organisatievorm het precies wordt, maar er moet een loket komen waar je als sportbond alles kunt regelen voor je opleiders. Dat werd tot op heden vanuit de Academie voor Sportkader gefaciliteerd, maar we weten nog niet of dat blijft. Als het gaat om de opleiding van sportopleiders moet er bovenop de inhoud een businessmodel komen. Dat is de grootste uitdaging voor de komende tien maanden.” 

Voor meer informatie: topopleiders.nl

« terug

Reacties: 1

Derk Elemans
21-11-2020

Ik denk: 'n pracht initiatief.
Mijn probleem met de hele opzet: het gebruik van FACEBOOK als platform! Zolang Facebook SCHIJT heeft aan haar klanten, kun je van mij niet verwachten dat ik Facebook ga gebruiken om aan TopOpleiders mee te doen. En ik ben echt niet de enige die er zo over denkt. Maar ja, het is zo makkelijk, en wat is dan 't alternatief? Nouja, dat moet je dus aan onze volksvertegenwoordiging vragen! DIE laat Facebook gewoon door schijten! En dat neem ik haar kwalijk.
Dit is HEEEEL grof gezegd. Excuus daarvoor. Maar iemand moet het eens duidelijk stellen, en dit is toch wel 'n situatie waarin het gepast is om 't in te brengen. Er zijn internationale sportbondorganisaties die FB gebruiken om video's te delen, ik wil er graag aan meedoen, maar ik weiger dat pertinent.
Toch benieuwd of hier reacties op komen. In iets beschaafdere taal wellicht. Want 't probleem is er echt wel, ik ken veel plekken waar de communicatie via Facebook gaat. En soms al heroverwogen wordt! Gelukkig. Maar echt weg bij FB heb ik nog nergens meegemaakt.

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst