Skip Navigation LinksHome-Nieuws-Nieuwsberichten-Nieuwsbericht

Executive MBA: van sportmanagement naar sport & health

door: Marc Hoeben | 13 juni 2019

Het lijkt op het eerste gezicht een simpele naamswijziging, maar er komt meer bij kijken. De opleiding voor Executive MBA Sport Management - het geesteskind van prof. drs Philip Wagner - heet voortaan Executive MBA Sport & Health. Het geeft aan dat de opleiding een ontwikkeling heeft doorgemaakt naar een bredere oriëntatie.

XL36ChinaWagner-PhilipWagner-1 copy

De koerswijziging van Wagner, met een ander onderwijsprogramma en een ander ‘stempel’ op het diploma, heeft een officieel fiat gekregen van de NVAO, de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie. Dit is de toezichthouder voor het Hoger Onderwijs die namens de Rijksoverheid beoordeelt of een opleiding aan de vereisten van de wet voldoet.

Re-branding
Dit gebeurt via een traject van een half jaar met een panel van onafhankelijke deskundigen waarbij zaken als de beoogde leerdoelen, de inrichting van het curriculum, de leeromgeving, de toetsing en het docententeam onder de loep worden genomen. Erkenning van het diploma heeft weer verschillende voordelen, bijvoorbeeld dat het voor studenten mogelijk is studiefinanciering aan te vragen. Philip Wagner zelf spreekt van drie bewegingen tegelijk die hebben geleid tot de Executive MBA Sport & Health. “Zo’n re-branding doe je niet half”, zegt hij. ”Daar zijn we al vijf jaar mee bezig. Voorheen staken we heel veel energie in het opleiden van professionals voor de sport. Het gaat bij ons nog steeds om onder meer sportmanagement, maar andere zaken als ondernemerschap, leiderschap en het ontwikkelen van netwerken zijn misschien nog belangrijker geworden. Die punten hebben in het curriculum van ons MBA steeds meer aandacht gekregen.”

"We zagen dat er op het gebied van sport & health veel kansen lagen. Veel alumni kwamen daarin al terecht, veel afstudeeropdrachten gingen daarover"

Vanaf het begin van de jaren negentig leidt Wagner studenten op voor leidinggevende functies in de sport. Oorspronkelijk draaide veel om de transformatie van trainingspak naar maatpak, zoals Wagner dat noemt.PhilipWagner350FC “Maar de laatste jaren zagen we steeds meer mensen uit andere sectoren instromen. Zij wilden juist de switch vanuit een ander beroep naar de sport maken, een soort zij-instromers. We hebben nu een accreditering voor een MBA-opleiding in general management, met 75 procent algemeen toepasbare bedrijfskundige kennis in het publieke en private domein. Zulke opleidingen zie je overal in de wereld en tegelijk zagen wij ook dat er op het gebied van sport & health veel kansen lagen. Veel alumni kwamen daarin al terecht, veel afstudeeropdrachten gingen daarover. Dus kun je dit een logische stap noemen.”

Gezonde leefstijl
Sport & Health wordt bij Wagner benaderd vanuit de ‘positieve opvatting van gezondheid’. Kort door de bocht: voorkomen is beter dan genezen, een gezonde leefstijl leidt tot een beter, vitaler en gelukkiger leven. “Wij leiden nog steeds op voor banen in de georganiseerde en ongeorganiseerde sport. Maar wat erbij komt is dat onze mensen kunnen gaan werken in de eerstelijns zorg (zoals huisartspraktijken), in de tweede lijn van de ziekenhuizen en in de derde lijn op de beleidsterreinen en daarnaast ook nog als ondernemer. Je moet bedenken dat in Nederland in de sport één miljard euro omgaat en in de gezondheidszorg honderd miljard. Het mag duidelijk zijn dat daar kansen liggen, zeker ook als je bedenkt dat we vergrijzen en dat we allemaal zo aangenaam mogelijk oud willen worden.”

Voor meer informatie: Executive MBA Sport & Health

« terug

Reacties: 0

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst