Skip Navigation LinksHome-Nieuws-Nieuwsberichten-Nieuwsbericht

CDA Noord-Holland wil sport terug op de provinciale agenda

door: Leo Aquina | 14 maart 2019

In de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart werd op 11 maart een Lijsttrekkersdebat Sport & Cultuur Noord-Holland georganiseerd. De provinciale sportorganisatie Team Sportservice stelde met cultuurorganisatie Plein C voor dit debat een investeringsagenda op, die na het debat in Haarlem door vijf partijen werd ondertekend. Het CDA nam al voor het debat het initiatief voor een Sportmanifest. "De nieuwe lijsttrekker Dennis Heijnen van het CDA wil zich hiermee onderscheiden", verklaart Sjoerd van Tiel van Team Sportservice de samenwerking van zijn organisatie met de politieke partij. Als strategisch beleidsadviseur van Team Sportservice was Van Tiel nauw betrokken bij de totstandkoming van het manifest. "We hopen sport terug op de provinciale agenda te krijgen."
 
Schermafbeelding 2019-03-13 om 17.27.25Team Sportservice is het samenwerkingsverband van de provinciale sportorganisaties in Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht., drie provincies waar sport in de afgelopen acht jaar vrijwel volledig van de provinciale beleidsagenda is verdwenen. Vóór 2010 investeerde de provincie Noord-Holland nog wel in sport en cultuur", vertelt Van Tiel.

"Maar onder invloed van de economische crisis en de gedachte dat de provincie zich alleen nog maar zou moeten richten op haar kerntaken - 'infrastructuur', 'economie' en 'ruimtelijke ordening' - is dat volledig naar de achtergrond geschoven. Door zich alleen nog maar te richten op die harde kanten, zijn ze de inwoners een beetje vergeten. Cultuur en sport kunnen die provinciale kerntaken echter heel goed ondersteunen. Daarom trekken we bij deze campagne om sport terug op de provinciale agenda te krijgen ook nadrukkelijk op met cultuurorganisaties." 

Drie beleidspijlers
Het initiatief voor een provinciaal sportmanifest kwam van het CDA. "Zij waren afgelopen zomer al met hun verkiezingsprogramma bezig en daarin heeft sport echt een prominente plaats. Daarom klopten ze bij ons aan om gezamenlijk een sportmanifest op te stellen", aldus Van Tiel. "In het manifest komen drie thema's aan bod. Breedtesport, talentontwikkeling en vrijwilligers. Als het gaat om breedtesport en talentontwikkeling kan de provincie een belangrijke impuls geven omdat dit vaak op regionaal niveau gebeurt, bijvoorbeeld met een regionaal trainingscentrum voor het schaatsen in Alkmaar. Als het gaat om vrijwilligers, mikken we vooral op kennisdeling en scholing.

In het sportmanifest noch in de investeringsagenda staan concrete beleidsmaatregelen of -uitgaven

Team Sportservice en Plein C koppelden een investeringsagenda aan het provinciale sportmanifest, maar in het sportmanifest noch in die investeringsagenda staan concrete beleidsmaatregelen of -uitgaven. We lezen vooral algemeenheden als: 'De provincie Noord-Holland kan meer doen in het ondersteunen van georganiseerde sport in de gehele provincie. Team Sportservice speelt een belangrijke rol in de uitvoering hiervan, door daadwerkelijke ondersteuning en scholing en door kennisdeling.'

ProvinciaalSportdebat-2 copyConcrete initiatieven
Is Van Tiel niet bang dat de politieke partijen voor de verkiezingen allemaal om het hardst roepen dat zij sport belangrijk vinden, alleen omdat ze hopen stemmen te winnen? "Dat risico is er altijd, maar ik ben er in dit geval niet bang voor. In het debat op 11 maart hebben de aanwezige partijen concrete initiatieven benoemd, bijvoorbeeld op het gebied van verduurzaming van sportaccommodaties en bij ondersteuning van vrijwilligersorganisaties. Bovendien ondersteunden de meeste partijen de stelling uit het publiek dat sport bij de collegeonderhandelingen niet meer alleen maar het wisselgeld op tafel mag zijn. Als provinciale sportorganisatie maken wij er ons na de verkiezingen ook sterk voor om de politici aan hun beloften te houden."

"Juist met die investeringsagenda hopen we dat er de komende periode ook substantieel budget wordt vrijgemaakt"

ProvinciaalSportdebat-3 copy

Sport is een marginale post op de provinciale begroting. "De afgelopen collegeperiode was er 120.000 euro beschikbaar, maar in 2015 is afgesproken dat dit bedrag de komende periode wegvalt", vertelt Van Tiel. Zonder geld kunnen de provinciale politici hard roepen dat zij sport een warm hard toedragen, maar zonder geld kunnen zij vrij weinig betekenen. Van Tiel:

"Natuurlijk wordt sport voor het grootste gedeelte gefinancierd op lokaal niveau, maar juist met die investeringsagenda, waar zich op 11 maart vijf partijen (CDA, PvdA, Groenlinks, SP, D66) achter hebben geschaard, hopen we dat er de komende periode ook substantieel budget wordt vrijgemaakt voor die beleidsterreinen waarop de provincie complementair kan zijn. Dat geld kunnen wij als Sportservice inzetten om vragen van gemeenten te beantwoorden, zodat niet iedereen het wiel zelf hoeft uit te vinden. Denk daarbij aan kennisdeling op het gebied van vrijwilligers en aangepast sporten. Je kunt je ook voorstellen dat de provincie een potje maakt waaruit sportorganisaties tegen gunstige voorwaarden kunnen lenen bij het verduurzamen van hun accommodatie. Of als mede-investeerder bij de bouw of renovatie van regionale sportaccommodaties, zoals bijvoorbeeld eerder bij de overkapping van de ijsbaan in Haarlem." 

"Met sport kun je die plattelandsgemeenschappen vitaal houden en aantrekkelijker maken voor jongere werknemers"

Kerntaken beter uitvoeren
Van Tiel ziet hoe provincies als Gelderland en Limburg fors investeren in sport en denkt dat de tijd rijp is om ook in Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht op grotere schaal provinciaal sportbeleid neer te zetten. "Juist met behulp van sport kan de provincie ook haar kerntaken beter uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan vergrijzing op het platteland. Met sport kun je die plattelandsgemeenschappen vitaal houden en aantrekkelijker maken voor jongere werknemers. Er zijn legio mogelijkheden om vanuit de investeringsagenda zowel maatschappelijk als economisch rendement te halen op het ondersteunen van sport en cultuur."

Voor meer informatie: www.teamsportservice.nl 

« terug

Reacties: 0

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst