Skip Navigation LinksHome-Nieuws-Nieuwsberichten-Nieuwsbericht

Vechtsportautoriteit wil met handhaving en toezicht sport versterken

door: Thomas van Zijl | 11 mei 2017 

“Wat goed is, komt langzaam”, zegt kersverse voorzitter Herbert Dekkers van de eind vorige maand opgerichte Nederlandse Vechtsportautoriteit met een glimlach. Het idee was er immers al jaren en ook bij de uitwerking daarvan zijn verschillende werkgroepen bepaald niet over een nacht ijs gegaan. Daar is volgens Dekkers alle reden toe. Juist in deze branche is het noodzakelijk er vanaf het begin overtuigend te staan. 

XL16VechtsportautoriteitHerbertDekkersHerbert Dekkers brengt in herinnering dat de Amsterdamse burgemeester Van der Laan al in 2010 een bommetje op de vechtsporten kickboksen en Mixed Martial Arts gooide. Hij wilde niet langer verantwoordelijkheid dragen voor vechtsportgala’s die wat hem betreft veel weg hadden van netwerkbijeenkomsten van criminelen.

Verbod
De burgemeester besloot de gala’s per direct tot nader order te verbieden. Het ministerie van VWS gaf NOC*NSF de opdracht om een stuurgroep in te richten die een plan van aanpak moest opstellen voor een betere regulering van full contact-vechtsporten. En beter wil zeggen: gezonder, veiliger en kwalitatief sterker. Een maatregel in dit plan is het instellen van een landelijke vechtsportautoriteit met een toezichthoudende functie. Dekkers noemt die maatregel op zich al bijzonder. 

“Het is opmerkelijk dat een branche kennelijk niet in staat is om zichzelf te ordenen. Meestal is er een sterke bond en zijn er duidelijke spelregels. In de full contact-vechtsporten is dat niet het geval.” Overigens benadrukt hij dat de Nederlandse Vechtsportautoriteit geen bond is, maar zich puur richt op handhaving en toezicht. 

"Kinderen elkaar een trap tegen het hoofd laten geven, dat is volstrekt onverantwoord. Veiligheid en gezondheid boven alles"

Samenstelling auditteam
De Vechtsportautoriteit stelt op dit moment een auditteam samen dat in samenwerking met onder meer gemeenten en politie de handhavings- en toezichttaken uit zal voeren. Dat team legt zich toe op het evenementendeel, waar ook het grootste deel van de (media)aandacht zich op toespitst. Dekkers signaleert daarnaast dat met name kickboksen zich meer en meer ontwikkelt tot breedtesport. Een steeds grotere groep mensen komt in aanraking met vechtsporten. Heel goed, zegt Dekkers, maar daar hoort zeker als het om kinderen gaat wel een didactisch verantwoord klimaat bij. De goeden niet te na gesproken zijn er sportscholen die het daar niet te nauw mee nemen. 

“Trainers moeten weten waar ze het over hebben en bepaalde zaken zijn op voorhand onder alle omstandigheden uit den boze. Kinderen elkaar een trap tegen het hoofd laten geven, dat is volstrekt onverantwoord. Veiligheid en gezondheid boven alles. Ook daar is regulering nodig.”

XL16Vechtsportautoriteit-2Uniform wedstrijdboekje
Het is aan de autoriteit om breed gedragen richtlijnen op te stellen en eisen te formuleren. Die richtlijn is er inmiddels, maar op dit moment wemelt het van de organisaties, promotors, trainers, sporters en organisatoren die langs elkaar heen werken. Wie wat doet en of dat volgens de regels gebeurt is lang niet altijd duidelijk. Dekkers wil één uniform digitaal wedstrijdboekje realiseren om orde te scheppen. 

“Daarin moet precies staan wat de achtergrond van een sporter is, wanneer en tegen wie hij het laatst gevochten heeft en of hij door de medische keuring is gekomen.” Hetzelfde geldt voor sportscholen die moeten werken met gelicenseerde trainers en evenementen die een vergunningsplicht hebben. “Het is het belang van de branche zelf dat de vrijblijvendheid eraf gaat. Zo ontstaat er een sport die uit het verdomhoekje komt en uitgroeit tot iets om trots op te zijn.” 

"Het is ook de gemeente iets waard om beter grip te krijgen op de sport en er de vruchten van te plukken"

Kwetsbare jongeren
Dekkers kent de suggestie van een verbod op full contact-vechtsporten, maar ziet daar weinig heil in. Bovendien is het zijns inziens niet nodig nu er stappen worden gezet op het gebied van handhaving en controle. Hij erkent dat gemeenten zo nu en dan in hun maag zaten met bepaalde evenementen, maar zegt tegelijkertijd dat diezelfde gemeente er dubbel inzit. Er zijn talloze projecten waarbij via vechtsporten geprobeerd wordt kwetsbare jongeren te bereiken om hen verder te helpen. Projecten die vaak mede mogelijk worden gemaakt met een gemeentelijke subsidie. 

“Kortom, het is ook de gemeente iets waard om beter grip te krijgen op de sport en er de vruchten van te plukken. Dat kunnen we samen oppakken. We zijn nu al een serieuze gesprekspartner van burgemeesters en wethouders.” Die positie hoopt Dekkers de komende jaren verder uit te kunnen bouwen met behulp van de coalition of the willing. “Misschien dat dubieuze makelaars en promotors balen van onze komst, maar verreweg de meeste betrokkenen zien in dat wat wij doen noodzakelijk is om de sport te versterken.” 

Voor meer informatie: www.vechtsportautoriteit.nl en/of lees de Eindrapportage regulering full contact vechtsporten van het ministerie van VWS (2015, pdf)

« terug

Reacties: 0

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst