Skip Navigation LinksHome-Nieuws-Nieuwe publicaties-Item

Onderwijs in bewegen op de basisschool 10 februari 2022

Dit boek is geschreven door opleidingsdocenten van verschillende hogescholen en beschrijft de prestatie-indicatoren voor de leergang Vakbekwaam Bewegingsonderwijs voor de vakspecialisten bewegingsonderwijs. De kennisbasis is wat groepsleerkrachten binnen het basisonderwijs geacht worden te kennen, kunnen en ervaren hebben om bewegingslessen aan kinderen van groep 3 tot en met groep 8 te mogen verzorgen.  
   
coverbeweegboekMet dit boek proberen de auteurs de groepsleerkrachten in opleiding en via de nascholing voldoende tools en inzichten mee te geven om verantwoorde en inhoudelijke lessen bewegingsonderwijs te kunnen verzorgen aan alle groepen van het onderwijs, daar waar de basis wordt gelegd: het primaire onderwijs.  
 
Inhoud  
Het boek 'Onderwijs in bewegen op de basisschool, basiskennis voor de vakspecialist bewegingsonderwijs’ is opgezet als een rugzak vol praktische tips en theoretische kennis om een goede bewegingsles te kunnen verzorgen.  
   
In vijftien hoofdstukken is er aandacht voor wat een basisschoolkind bewegend nodig heeft, hoe het leert, het belang van een pedagogische en psychologische benadering en de rol die het bewegingsonderwijs kan spelen in de ontwikkeling van kinderen. Het belang van meer bewegen en bewegend leren in een schoolse organisatie wordt benadrukt.  

Het boek gaat in op de LEER-kracht van het kind en de mogelijkheden van de leerkracht om hierin gericht te sturen en het verschil te maken. Daarbij wordt aandacht besteed aan de invulling van de ontwikkelings- en leerlijnen en de negen criteria voor een goede les binnen een systeemgerichte benadering waarbij het 'samen leren' een belangrijke plaats inneemt.

  • Klik hier voor het voorwoord, de inhoudsopgave en de leeswijzer van het boek
  • Om het boek te bestellen klik hier
  • Zie voor verdere informatie de website Onderwijs in bewegen
« terug