Skip Navigation LinksHome-Nieuws-Nieuwe publicaties-Item

Marktgericht, missiegedreven 6 juli 2021

coverMMMarc van den Tweel - tot voor kort directeur van Natuurmonumenten - is de nieuwe algemeen directeur van NOC*NSF. Per 1 oktober volgt hij Gerard Dielessen op die met pensioen gaat. Onlangs verscheen het boek 'Marktgericht, missiegedreven' van Van den Tweel.

Het boek is een bundeling van columns die hij de afgelopen jaren voor diverse media schreef. De columns bevatten prikkelende en actuele inzichten over besturen en toezichthouden, maatschappelijk ondernemerschap, openbaar bestuur, fondsenwerving, politiek, media, leiderschap, goede doelen en de marketing van idealen.

'Marktgericht, missiegedreven' is een must-read voor bestuurders, toezichthouders, managers, fondsenwervers en campaigners in cultuur, goede doelen, sport, maatschappelijk middenveld, politiek en openbaar bestuur. Enkele citaten uit het boek:

"Dames en heren bestuurders, het is voor sommigen onder u teleurstellend: maar leiderschap is aan tijd en plaats gebonden. We zijn allen passanten; een tijd(je) van betekenis voor de prachtige organisatie waar we voor werken, we doen wat nodig is, dienen de missie, zijn er met onze specifieke vaardigheden op het juiste moment in de ontwikkeling van een organisatie – en op een gegeven moment is de chemie uitgewerkt en wordt het tijd om te gaan. Daar is niets mis mee."

"Jezelf té serieus nemen: het is het karakter bedervende aspect van leiderschap"

MarcVdTweel175FC"Florerende mensen zitten ‘lekker in hun vel’, zijn productiever op hun werk, minder negatief. Hoe dat komt? Het recept is simpel: door een zinvol leven te leiden, iets voor een ander te betekenen. Doneren, lid zijn van een maatschappelijke organisatie, vrijwilligerswerk doen, in een bestuur zitten; het zorgt ervoor dat je leven betekenisvoller wordt voor anderen – maar zeker óók voor jezelf. Misschien wel zelfs vooral voor jezelf."

"Wat werkt (...) is het verkorten van zittingstermijnen. (...) Het gevolg: een veel grotere instroom van (jongere) mid-career toezichthouders. Die willen zich immers minder graag voor een langere periode binden; hun leven verandert daarvoor te snel. Maar ze komen wel nieuwe perspectieven brengen – en vooral andere boardroom dynamics."


Titel: Marktgericht, missiegedreven
Auteur: Marc van den Tweel
Uitgever: Walburg Pers
Prijs: € 19,99
Bestellen: klik hier
« terug