Skip Navigation LinksHome-Nieuws-Column XL-Item

Leren vissen: 6 weetjes over millennials en sportorganisaties 11 april 2017

door: Margot van Beusekom

De nieuwe generatie is lui. Ze willen zich nergens voor inzetten en nergens aan vastleggen. Ze doen alleen waar ze zelf zin in hebben en houden geen rekening met anderen. Ze hoppen van baan naar baan en zijn niet loyaal. Dit is zo’n beetje de algemene omschrijving van de nieuwe generatie: de millennials. Maar is dat wel echt zo…?  

Veel sportorganisaties, in alle soorten en maten, lopen aan tegen het betrekken van de nieuwe generatie: de millennials. Sportverenigingen hebben het lastig vrijwilligers te trekken. Sportbonden hebben het lastig jongeren in hun besturen te krijgen. En waar veel sportorganisaties meer en meer tegen aan gaan lopen naar mijn verwachting, is dat het moeilijk wordt jong talent aan te trekken en vast te houden in de organisatie. Waarom? Volgens mij niet omdat deze doelgroep niet wil. Wel omdat de manier van organiseren en besturen niet aansluit. 

Er wordt al veel gesproken en geschreven over andere organisatiemodellen en laagdrempeligere bestuursvormen voor het betrekken van millennials. Ik voelde zelf enorm de behoefte te duiden waar deze benodigde verandering vandaan komt. Pas als we begrijpen waarom het nodig is, kunnen we met echt goede oplossingen komen. Dit artikel heeft dus tot doel wat meer achtergrond te scheppen. In plaats van jullie vis te geven (de oplossingen) wil ik jullie liever leren vissen.

"De millennial-generatie beschrijft iedereen geboren na 1985. Deze generatie wordt ook wel Generatie Z genoemd, simpelweg omdat hij na de generaties X en Y komt"

Millennials: de basis
Hokjesdenken is gevaarlijk generaliserend maar soms wel handig. Dat geldt ook voor het duiden van generaties. Wanneer je een omschrijving geeft van een generatie, zal natuurlijk niet iedereen binnen die generatie zich daardoor aangesproken voelen. Dat geldt overigens, niet verrassend, vaker voor de negatieve aspecten dan voor de positieve aspecten. 

De millennial-generatie beschrijft iedereen geboren na 1985. Deze generatie wordt ook wel Generatie Z genoemd, simpelweg omdat hij na de generaties X en Y komt. Er zijn een paar belangrijke lijnen te ontdekken tussen deze generaties. Van X naar Y en naar Z krijgen de generaties meer behoefte aan vrijheid en flexibiliteit. Dat gevoel van vrijheid heeft deze generatie overigens ook deels van hun ouders: de babyboomers die in de jaren zestig en zeventig vrijheid op het spirituele en seksuele vlak zochten. 

Voor de millennial-generatie gaat deze behoefte aan vrijheid en flexibiliteit echter veel verder. Een andere lijn is die van vervagende grenzen. Fysieke grenzen tussen landen verdwijnen en de hele wereld ligt aan onze voeten dankzij het internet. Maar ook grenzen tussen bijvoorbeeld studie, vrije tijd en werk, tussen jong en oud en tussen subculturen verdwijnen. Ook hiërarchische grenzen vervagen, als het aan millennials ligt. Wil je meer weten over deze generatie in het algemeen, bekijk dan deze filmpjes. 

Zes essentiële weetjes over millennials
Ik heb zes weetjes over millennials opgenomen in deze column. Zes weetjes die, wat mij betreft, gezamenlijk een goed beeld schetsen van deze generatie en die relevant zijn voor het betrekken van millennials bij sportorganisaties, betaald of vrijwillig.

1.    Millennials zijn constant verbonden maar hechten veel waarde aan F2F-contact en real life ervaringen
Het gebruik van ‘nieuwe’ media is echt een randvoorwaarde in de omgang met millennials. Van appgroepjes tot Instagram, dat zijn de kanalen die deze doelgroep gebruikt om met elkaar te communiceren. Zeker waar het snel en efficiënt kan, hebben digitale media de voorkeur. Maar het is een misvatting dat deze generatie alleen in zijn of haar telefoon leeft. Het is juist ook deze generatie die op zoek is naar real life ervaringen: memorabele ervaringen om te delen met anderen. Het is niet voor niets dat de meer extreme sporten zo in opkomst zijn. Maar ook het succes van festivals, in allerlei vormen, en het maken van verre reizen zijn uitingen van deze zoektocht naar mooie ervaringen.

"Het zijn van voorzitter van een sportorganisatie was ook altijd een vorm van status. Millennials zijn hier een stuk minder gevoelig voor"

2.    Millennials zijn de drijvende kracht achter de ‘deeleconomie’ 
De deeleconomie gaat over het niet meer per se willen bezitten van goederen maar om het kunnen gebruiken ervan. Bekende voorbeelden zijn Car2Go en Peerby, respectievelijk het kunnen ‘lenen’ van een auto op het moment dat je er eentje nodig hebt en het ‘lenen’ van materialen (boormachines, grasmaaiers, etc.) van mensen bij jou in de buurt. 

Millennials zijn de drijvende kracht achter deze nieuwe economie. Het belangrijkste onderliggende inzicht is dat deze generatie veel minder waarde hecht aan bezit. Het ‘bezitten’ van een mooie auto geeft bijvoorbeeld helemaal geen status meer. En daar raken we het woord ‘status’. Het zijn van voorzitter van een sportorganisatie was ook altijd een vorm van status. Millennials zijn hier een stuk minder gevoelig voor.

3.    Millennials zoeken flexibiliteit en afwisseling maar zijn zeer loyaal en merk georiënteerd
Millennials zoeken dus geen status. Ze zoeken wel afwisseling en zelfontplooiing. Ze willen uitgedaagd worden. Repeterende taken en het vervullen van ‘functies’ past deze generatie niet. Ze willen zichzelf én hun omgeving ontplooien. Dat betekent echter niet per se dat het hoppers en switchers zijn. Millennials zijn namelijk best loyaal en merkvast. Maar wel alleen als deze merken voor genoeg verrassing en vernieuwing zorgen en genoeg ruimte laten voor dialoog en eigen initiatief.

"Voor iets dat daadwerkelijk dicht bij het hart ligt, is de millennial zeker bereid zich in te zetten. Hetzelfde geldt voor mensen die dichtbij staan"

4.    Millennials zijn niet formeel maar wel informeel solidair
Een steentje bij moeten dragen omdat het hoort. Dat is iets waar millennials niet voor te porren zijn. Deze vorm van ‘formele solidariteit’ past niet bij de levensinstelling van deze generatie die juist de vrijheid zoekt om te kunnen doen waar zijn of haar hart ligt. Voor iets dat daadwerkelijk dicht bij het hart ligt, is de millennial zeker bereid zich in te zetten. Hetzelfde geldt voor mensen die dichtbij staan. Dat noemen we ook wel informele solidariteit.

5.    Millennials zijn ondernemend en kritisch naar gezag
Met deze opmerking wil ik nog wel eens wat fronsende gezichten uitlokken maar ‘millennials hebben het niet zo op babyboomers’. En al helemaal niet om mee samen te werken. Laat staan in vrijwillig verband. In beginsel al omdat babyboomers het niet zien als ‘samenwerken’ maar als ‘leiding geven aan’. Babyboomers zijn namelijk wel hiërarchisch ingesteld, millennials helemaal niet. 

Een sprekende quote van een millennial: ‘Dat het jou niet lukte betekent niet dat het mij ook niet lukt’. Dit is tekenend voor de behoefte van millennials om wél gewoon het wiel opnieuw uit te willen vinden, want misschien dat het nu wel lukt. Daar tegenover staat de quote van een bestuurslid van een sportorganisatie: ‘Het bestuur is er om het beleid te bepalen en om het bureau hierop te controleren’. Hier zit een duidelijke mismatch.

6.    Millennials zijn niet lui! Ze zijn efficiënt. Ze zoeken naar snelle en makkelijke oplossingen
Millenials worden vaak aangemerkt als lui. Eerlijk gezegd kan ik me vinden in die duiding, als je het vanuit het perspectief van de oudere generaties bekijkt. Dan klopt het dat millennials eerder een werkbocht af zullen snijden als dat mogelijk is. Ze zetten niet eerst alle opties op een rij, werken deze vervolgens ook niet tot in de puntjes uit, bediscussiëren dit liever niet tot er een gedragen oplossing voor is en werken het dan ook niet netjes uit in de notulen. Millennials willen snel resultaat zien. Dat kun je zien als lui of als snel en resultaatgericht.

"Als je het helemaal opnieuw zou mogen schetsen, vanuit het oogpunt van millennials, hoe zou het er dan uit zien?"

Van weetjes naar actie
Als je deze zes weetjes met elkaar combineert, kom je zo tot een lijst uitgangspunten en ideeën hoe millennials te betrekken. Dat gaat dan over minder vergaderingen, geen vaste functies of commissies, vrijheid geven, minder sturing van bovenaf, etc. Veel van deze uitgangspunten kennen we wel. Ik geloof zelf meer in het ter discussie stellen van je gehele bestuurs- en organisatiemodel. Als je het helemaal opnieuw zou mogen schetsen, vanuit het oogpunt van millennials, hoe zou het er dan uit zien?

Grote kans dat deze ‘nieuwe’ sportorganisatie, vanuit het oogpunt van millennials, er heel ‘agile’ uitziet: snel, flexibel, wendbaar, impact makend en vol vrijheid om te ondernemen en te ontplooien. ‘Agile organiseren’ is een hot subject binnen veel bedrijven wereldwijd. Bekende voorbeelden van agile organisaties zijn Spotify, ING en Eneco. Waar Spotify is opgericht door millennials, hebben ING en Eneco beide een transitie naar een agile organisatie doorgemaakt. En niet omdat ze hiermee millennials wilden aantrekken maar omdat de markt dit van ze vereist. 

Zij voelden de noodzaak hun organisatie zo in te richten dat ze sneller in kunnen spelen op de veranderende marktomstandigheden en veranderende wensen en behoeften van hun klanten. Iets waar de sport ook in grote mate mee te maken heeft en waar veel sportorganisaties tegenaan lopen. En dit is natuurlijk eigenlijk waar het om gaat!

"Voor andere sportorganisaties kan het aantrekken van millennials een mooie stap zijn in de transitie naar een meer ‘agile’ sportorganisatie"

Samengevat sla je dus met een agile sportorganisatie twee vliegen in één klap: je kunt flexibeler inspelen op de veranderende markt én je bent beter in staat millennials aan te trekken om dit te realiseren. Voor sommige sportorganisaties is het betrekken van millennials een doel op zich, bijvoorbeeld voor sportverenigingen die te maken hebben met een vrijwilligerstekort. Voor andere sportorganisaties kan het aantrekken van millennials een mooie stap zijn in de transitie naar een meer ‘agile’ sportorganisatie.

Maar een dergelijke transitie is een uitdaging. De meeste sportorganisaties bevinden zich in een netwerk met verschillende gemeentelijke en overheidsinstanties. Hoe neem je ook deze partijen mee in je ambitie sneller en flexibeler te opereren? Momenteel ben ik met een aantal sportorganisaties het ‘agile’ gedachtegoed aan het toepassen op deze desbetreffende sportorganisaties. Wil je daar meer over weten? Of wil je meer weten over millennials, neem dan contact met me op: margot@firmaleef.nl of 06-5379 8153. 

De deeleconomie begint bij jezelf
Tot slot roep ik iedereen op goede én slechte praktijkvoorbeelden op dit vlak te delen. Ik weet dat er al goede voorbeelden zijn binnen het Nederlandse sportlandschap. Wie zet er kleine stappen? En wie heeft een grote transitie al ingezet? Deel deze vooral in de opmerkingen onder dit artikel!

Margot van Beusekom is oprichter en eigenaar van Firma Leef!, het eerste sportermarketingbureau in Nederland. Bij Firma Leef! staat niet de sport maar de sporter centraal. Vanuit die filosofie ondersteunt en adviseert Firma Leef! sportorganisaties met sportergerichte strategieën en –concepten. Voor meer informatie: margot@firmaleef.nl of 06-5379 8153.

« terug

Reacties: 3

Anneke Palsma
11-04-2017

Interessant stuk over deze jonge generatie, maar hoe zit het met de zelfreflectie bij millennials? Hoe gaan ze om met kritiek? Juist omdat ze tegen hiërarchie zijn kan het omgaan met kritiek voor deze generatie een behoorlijk pijnpunt zijn. En dat kan het vervolgens ook lastig maken om met ze samen te werken.

Rien van Haperen
11-04-2017

Heel herkenbaar stuk over de instelling, werkwijze en opvattingen van millennials.

Na ruime ervaring te hebben opgedaan bij de overheid en een sportbond de ambitie Athletics like never before bij de organisatie van de EK Atletiek 2016 weten te realiseren. Die laatste job juist met veel millennnials in dienst van organisaties als TIG Sports en Sportyv maar ook vrijwilligers die zich spontaan aanmeldden.

De zes 'weetjes' zijn herkenbaar maar, bovenal, het heeft ons als 'seniors' ongelooflijk veel voldoening gegeven om met deze 'jonge generatie' de klus te klaren. Samen op weg naar het uiteindelijke doel, geen discussie over het opschuiven van tijdlijnen want het eerste startschot stond immers vast en niet 'zeuren' als het een keertje tegen zat. Flexibel, verbondenheid en gevoel voor verantwoordelijkheid.

Natuurlijk, wars van sturing louter op basis van rules, regulations of manuals via de gebaande paden maar op zijn tijd ook een keertje 'dollen'. Geef de millennials kansen en stuur bij waar het nodig is. Inspirerend om uiteindelijk samen het succes te kunnen delen en, natuurlijk, ook te kunnen vieren.

Mijn advies: zoek de verbinding, geef vertrouwen en doe het samen!

Ted van der Bruggen
11-04-2017

Beste Margot,

Bedankt voor dit fraaie artikel. Helder geformuleerd en interessant de ‘zes essentiële weetjes over millennials’.

Als verenigingsondersteuner herken ik de door jou gesignaleerde kenmerken van de generatie Z. Deze generatie wil zich zeker inzetten voor de sportvereniging maar op een andere manier dan dat vorige generaties het deden. Generatie Z wil dat doen op tijden dat het hun past. Zij houden van uitdagende taken die, en dat wordt vaak door hun gewenst, na enige tijd gevarieerd moeten worden. Ook zijn in eerste instantie taken gewenst die qua tijdinvestering afgebakend zijn. En waarom zou je face-to-face vergaderen als het digitaal kan?

Ook de generatie Z wil graag als zij worden gevraagd om zich in te zetten voor de club aangesproken worden op hun competenties. Soms hebben zij nog wel hun twijfels of ze deze taak echt aankunnen maar dan is de vereniging een verantwoorde proeftuin. Het door jouw gesignaleerde kenmerk dat millennials waarde hechten aan F2F-contacten zie ik dagelijks; juist daarom is er een mogelijk grote toekomst voor de sportverenigingen in Nederland!

 Gisteren publiceerde ik onderstaande column voor het Hoorns Sport Collectief. Ik vertel daar over een ervaring die laat zien hoe een andere generatie, die bij veel sportbesturen nog altijd sterk vertegenwoordigd is, veranderingen tegenhoudt.  En juist die veranderingen zullen er voor zorgen dat de generatie Z de sportvereniging weer een gouden toekomst geeft!

Ted van der Bruggen

06-543 91 660  

ted@vanderbruggen.net

                                               ******************************

Een ‘gouden’ vrijwilliger?

Wat een eer dat een gouden vrijwilliger meedoet aan de workshops ‘Werven van vrijwilligers’.

Bij drie sportverenigingen is hij zeer actief. Hij heeft een lintje gekregen van de koning voor zijn werk!

Als hij vertelt hoeveel goeds hij bij deze verenigingen doet komt er spontaan applaus van de andere deelnemers.

De voetbalclub heeft hem, als voorzitter, en twee jongeren gevraagd om de workshops te volgen. Bij de kennismaking stelt hij, een 60-plusser, dat hij al vaak geprobeerd heeft om nieuwe vrijwilligers te werven. ‘Noodkreten’ geplaatst in het clubblad,  ‘Zolang ik voorzitter ben en dat is al 14 jaar, is het  een probleem’.

Niemand wil het secretariaat van de club op zich nemen en dat kan hij er echt niet meer bijnemen want hij doet al zoveel. Hij begrijpt eigenlijk niet hoe het kan maar de club draait nog steeds. In feite doen drie man vrijwel al het werk! En dan nu vrijwilligers werven op een nieuwe manier. ‘Leuk initiatief maar bij onze club gaat dat zeker niet lukken! Jongeren hebben geen tijd en ouderen hebben niet genoeg binding meer met de club.’

Jasper, een jongen van in de twintig van dezelfde voetbalclub, vertelt dat hij iedere maand de kopij voor het clubblad van bijpassende foto’s voorziet. De ‘gouden’ vrijwilliger verzucht: ‘Ja, dat is aardig, maar het zet geen zoden aan de dijk. Er moeten veel meer uren in de club gestoken worden. En dat wil dus niemand. Nee, nieuwe vrijwilligers zijn niet te vinden. Bovendien vraagt ieder tegenwoordig direct wat je er voor terug krijgt!’

Als eerste opdracht wordt er tijdens de workshop een vacaturelijst opgesteld. Een lijst van vrijwilligers waar de vereniging behoefte aan heeft.  Iedereen gaat aan de slag. De voetbalclub komt met het kortste lijstje, vier vacatures. Er wordt een secretaris gezocht, een materiaalman en een competitieleider. Ook de functie van voorzitter staat op de lijst; bij het urenaantal staat ‘ca. 20 uur in de week’. De gouden vrijwilliger wil blijkbaar zijn functie ter beschikking stellen aan een geschikte opvolger. Ik stel voor om alle taken van de functie van het voorzitterschap op papier te zetten. Daarna kunnen we zien welke taken door anderen gedaan kunnen worden. Dat schiet de voorzitter in het verkeerde keelgat. ‘O nee, deze functie moet één geheel blijven. Het wordt verwarrend voor de leden als deze taken door een meerdere personen worden uitgevoerd. De eventuele opvolger moet net als ik die tijd iedere week in de club steken.’

Ik begrijp dat het lastige workshops worden. Veranderingen bij de voetbalclub worden tegengehouden én de voorzitter vindt de huidige situatie heel eervol. Bij meer vrijwilligers en zeker als hij taken moet delegeren wordt zijn glansrol aangetast. Zolang de voorzitter verkondigt dat het werven van vrijwilligers gedoemd is te mislukken zal het ook mislukken.

Niet alles blinkt aan de ‘gouden’ vrijwilliger….tijd voor verandering!

Ted van der Bruggen
ted@vanderbruggen.net
06-5439 1660

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst