Skip Navigation LinksHome-Achtergronden-Sportbesturen in de praktijk-Item

Een frisse wind 8 juni 2021

door: Thomas Bosman

Langzamerhand lijkt er dan toch een mooie sportzomer aan te komen. Het lijkt alsof we stap voor stap weer over gaan tot de orde van de dag van ruim een jaar geleden. Toen, om precies te zijn in januari 2020, volgde ik met alle deelnemers van het KNHS Young Leaders Program tijdens Jumping Amsterdam een masterclass 'Sportleiders van Morgen'. Hoe bestuur je een vereniging? Hoe ga je om met leden? Hoe blijf je weg van belangenverstrengeling? Welk belang dien je? Allemaal zaken die stuk voor stuk behandeld werden. En, hoe draag je een transparant beleid uit naar je leden? Dat laatste intrigeert mij. Hoe creëert een bestuurder nu draagvlak voor zijn beleid? En hoe doe je dat als de vereniging 140.000 leden heeft? Ik ken alle leden in ieder geval, helaas, niet persoonlijk. 

Het KNHS Young Leaders program is een opleidingstraject geïnitieerd door de bond dat inzet op het opleiden van jongeren tot en met 25 jaar tot ontwikkelde leiders. Eigenschappen die goed zijn voor de Young Leaders zelf en die in welke branche dan ook nuttig zijn, maar die ook zeker bijdragen aan een goed sportklimaat. Sportorganisaties moeten nu eenmaal bestuurd worden. 

"Hoe blijf je als bestuurder nou goed in contact met al die 140.000 leden?"

Met dit Young Leaders Program zet de KNHS de deur open voor een frisse wind. De deelnemers uit het opleidingstraject zijn KNHS-leden uit alle geledingen van de sport. Behalve opleiden, wordt er ook goed naar deze jongeren geluisterd binnen de organisatie. Ze hebben een klankbordrol, of eigenlijk een platformrol. Er is een afgevaardigde naar de ledenraad, er zitten enkele regiobestuurders bij en er is een afvaardiging naar het federatiebestuur waar ik onderdeel van ben. Zo stromen vanuit alle hoeken goede en kritische signalen de organisatie in, vanuit het jeugdig oogpunt.

SportbesturenInDePraktijk21-21-1Transparantie
Een punt wat vaak in het Young Leaders Platform besproken wordt, is de transparantie van het beleid van de bond. Hoe komen besluiten tot stand? Wie bedenkt wat? Wie is de KNHS? En dat brengt mij bij het eerder genoemde punt. Hoe blijf je als bestuurder nou goed in contact met al die 140.000 leden? Om dat te realiseren kwam vanuit ons Young Leaders Platform een initiatief: het maken van een videoserie waarin Young Leaders het gesprek aangaan met de bestuursleden. 

Er worden persoonlijke vragen gesteld over drijfveren maar ook over bestuurlijke uitdagingen. Wat de coronacrisis betekent voor de vereniging en hoe we daarin met de leden zijn omgegaan. Ook kunnen KNHS-leden uit het hele land vooraf via sociale media vragen insturen die gedurende het gesprek gesteld worden. De eerste opnames staan gepland in juni, waar bestuursvoorzitter Cees Roozemond het spits afbijt in aflevering één.

"Ik merk regelmatig dat sommige leden niet veel weten over de taken van de bond, de organen van de vereniging en de personen die verantwoordelijk zijn"

Nieuwe inzichten
Het mooiste aan dit initiatief vind ik dat jonge, kritische leden in gesprek gaan met de toch wel wat oudere bestuursleden van de bond. Toen mijn collega-jeugdbestuurslid en ik dit initiatief in bespreking gaven tijdens de bestuursvergadering, waren alle bestuursleden meteen enthousiast. Het wisselen van gedachten zal wellicht aan beide kanten voor nieuwe inzichten zorgen. Ik merk bijvoorbeeld regelmatig dat sommige leden niet veel weten over de taken van de bond, de organen van de vereniging en de personen die verantwoordelijk zijn. Zaken die cruciaal zijn voor het uitstralen van transparantie en het creëren van draagvlak. De deelnemende bestuursleden gaan het gesprek apart met de Young Leaders aan, zodat iedere aflevering zo persoonlijk mogelijk wordt. De videoserie moet alle geïnteresseerde leden deelgenoot maken van het gesprek. 

SportbesturenInDePraktijk21-21-2Ik ben erg benieuwd naar hoe de leden de serie gaan ontvangen. Het zou mooi zijn als de organisatie persoonlijkere gezichten krijgt. Dat de leden wat meer indruk krijgen van de personen op de achtergrond. Het moet een kijkje in de keuken geven. Welke zaken spelen er op de achtergrond in de organisatie waar veel buitenstaanders geen weet van hebben? Ik hoop dat een dergelijke dialoog een stukje bij zal dragen aan het begrip over en weer. Wat speelt er nu bij de leden en hoe wordt daar bestuurlijk naar gekeken? En vanuit welke drijfveren komt het beleid bestuurlijk tot stand?

Thomas Bosman (1999) is jeugdbestuurslid bij de KNHS en is vierdejaarsstudent Econometrie en Operationale Research aan de Universiteit van Tilburg. Daarnaast werkt hij voor een grote Amerikaanse barbecuefabrikant en heeft hij een eigen bedrijfje dat websites bouwt voor voornamelijk starters en ZZP’ers. Ook geeft hij doordeweeks bijlessen wiskunde en economie aan middelbare scholieren. Verder is hij ook bestuurslid bij paardensportvereniging PV Midland te Utrecht. Thomas Bosman is ook actief in de springsport, met zijn eigen paard en met een paard in eigendom van een fokker. Hij doet regelmatig mee met springwedstrijden in het weekend. Als zijn agenda het toelaat, bezoekt hij hengstenkeuringen, internationale wedstrijden en kampioenschappen.


"Het KNHS Young Leaders program is een opleidingstraject geïnitieerd door de bond dat inzet op het opleiden van jongeren tot en met 25 jaar tot ontwikkelde leiders"

« terug

Reacties: 1

Marlies Reibestein
08-06-2021

Prachtig dat de KNHS dit programma voert en zo open staat voor alle vernieuwingen die het brengt. Thomas is een fantastische ambassadeur voor het Young Leaders Programma. Alle kleine 800 jongeren en de vele coaches die nu in het programma zitten, bewijzen de paardensport, nu en hopelijk nog meer in de toekomst, een fantastische dienst met hun positieve energie en enthousiasme! Wie de jeugd heeft.... 

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst