Skip Navigation LinksHome-Achtergronden-Adviezen uit de praktijk-Item

Capgemini begeleidt de KNBLO Wandelsportorganisatie Nederland bij het formuleren van de Wandelsportagenda 2009–2012 9 december 2008

De KNBLO Wandelsportorganisatie Nederland (KNBLO-NL) is in 2004 ontstaan uit een fusie tussen de Wandelsportorganisatie Nederland en de Koninklijke Nederlandse Bond Lichamelijke Opvoeding. De sportbond richt zich op de georganiseerde wandelsport en bestaat inmiddels uit 32.000 leden en 565 aangesloten wandelclubs. Deze clubs organiseren ongeveer duizend wandelevenementen op jaarbasis en onderhouden een groeiend aantal wandelroutes. Dit jaar bestaat de bond honderd jaar en dat wordt gevierd met een tal van wandelevenementen en festiviteiten.

De aanleiding
Tot het jaar 2000 vormt de organisatie van de Vierdaagse van Nijmegen een belangrijk onderdeel van de activiteiten van de landelijke organisatie. Het grootste sportevenement van Nederland is het vlaggenschip van de bond en heeft er in belangrijke mate voor gezorgd dat de wandelsport goed gepositioneerd is in Nederland. Na 2000 is de KNBLO-NL zich meer gaan richten op het verlenen van nieuwe diensten voor lidorganisaties en het ontwikkelen van wandelproducten voor leden. Continuïteit en stabiliteit in financieel en organisatorisch opzicht is heeft daarbij bijzondere aandacht. Het aflopende meerjarenbeleidplan voor de periode 2008–2012 is daarbij aan revisie toe. Het bestuur van de bond wil voor de periode 2009–2012 komen tot een duidelijke strategie voor de toekomst. Hierbij is het belangrijk dat er draagvlak wordt gecreëerd bij verschillende belanghebbenden voor de algemene ledenvergadering in het najaar van 2008 en tevens aandacht wordt besteed aan een jaarplanning. Om het doel te bereiken is via Sport & Zaken de hulp ingeroepen van Capgemini, expert op het gebied van consulting, assesments, training en coaching binnen organisaties.

De aanpak
Tijdens het intakegesprek tussen beide partijen werd al snel duidelijk dat het meerjarenbeleidsplan te uitgebreid was en moest worden ingekort. Voorafgaand aan een plan van aanpak zijn beide partijen tweemaal bij elkaar gekomen om de kern van de vraag goed in kaart te brengen. Aan de hand van het vaststellen van de vraag is Capgemini een script gaan maken voor drie workshops. De workshops zijn gebaseerd op een methode die gebruikt wordt voor verschillende doeleinden, zoals het ontwerpen en opleveren van een product of het nemen van beslissingen. De methode bestaat uit verschillende stappen waarbij een omgeving gecreëerd wordt die het doel facilliteert. De rol van Capgemini is het begeleiden en stimuleren van deelnemers gedurende het proces. “We hebben gekozen voor een speelse setting waarbij het gebruik van knuffels, muziekballonnen etc. vooral dient ter ondersteuning van de methode en het proces. Enerzijds halen we mensen in hun denken uit de comfortzone anderzijds zorgen we voor een veilige omgeving waarin mensen zich prettig voelen en zich durven te uiten. Dit in combinatie met de methode zorgt ervoor dat er ook beslissingen worden genomen en deze gedeeld en gedragen worden”, aldus Joris Zoutendijk, consultant bij Capgemini.” Voor sommige mensen is dit een totaal nieuwe manier van werken. Je hebt te maken met zowel praktische verenigingsmanagers als bondbesturen die behoefte hebben aan strategische bepalingen. Het is de kunst de juiste balans te vinden.” zegt Henry Bronkhorst, directeur KNBLO-NL.

De samenwerking
Tussen beide partijen verliep de samenwerking prima waarbij het adviestraject als leuk werd ervaren. Dankzij de creatieve setting tijdens de workshops is met veel plezier en betrokkenheid aan het traject gewerkt. “Het is geweldig om te zien dat vrijwilligers uit het hele land op een vrijdag vrij nemen voor een workshop”, zegt Joris Zoutendijk. Aan de hand van een workshop werd hier en daar het script voor de volgende workshop aangepast. Dit heeft geresulteerd in een effectieve samenwerking tussen de KNBLO-NL en Capgemini.

Het resultaat
Gedurende het adviestraject is de toekomstige koers van de bond scherper in beeld gekomen en is een concrete strategie bedacht die zal moeten worden goedgekeurd tijdens de ALV. Dankzij de workshops liggen er nu doelstellingen die als ambitieus worden ervaren. De KNBLO-NL heeft het samen groeien naar een groter marktaandeel als doelstelling. Hierbij komt de focus voornamelijk te liggen op evenementen als belangrijke corebusiness en het werven en behouden van leden.

Hoe nu verder?
Tijdens de ALV stemden de leden in met de strategie. Eén van de belangrijkste doelstellingen van de bond is het groeien naar een ledental van 50.000 leden in 2012. Om dit te realiseren komt er in het voorjaar een vacature vrij voor de functie marketing coördinator. Tevens is het van belang dat de vertaalslag goed gemaakt gaat worden. Een strategie is vaak helder op bondsniveau, maar voor een vereniging is het moeilijk deze te vertalen naar hun eigen verenigingsactiviteiten.

Voor meer informatie over de KNBLO-NL en Capgemini kijk op www.wandel.nl en www.nl.capgemini.com

Dit project is tot stand gekomen via bemiddeling door de Stichting Sport & Zaken. Bij Sport & Zaken zijn ruim 75 bedrijven aangesloten die zo nu en dan hun kennis en kunde om niet ter beschikking stellen aan sportbonden en sportverenigingen. Op www.sportenzaken.nl staat een overzicht van alle aangesloten bedrijven en alle projecten waarin Sport & Zaken heeft bemiddeld.

« terug

Reacties: 0

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst