Skip Navigation LinksHome-KNOWHOW-Landelijke sportinfrastructuur-Sportkoepelorganisaties-Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Update dit profiel
Voer uw e-mailadres en de wijziging
in en klik op verzenden.
E-mailadres


Wijziging

Postbus 30435
2500 GK  Den Haag
070-373 8020
informatiecentrum@vng.nl

Samen met alle gemeenten staat de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) voor kracht en kwaliteit van het lokaal bestuur. De VNG behartigt de belangen van alle gemeenten bij andere overheden en adviseert alle leden pro actief over actuele ontwikkelingen. Daarnaast geeft het op verzoek ook adviezen aan individuele leden. Management en medewerkers van de VNG overleggen regelmatig met besluitvoorbereiders van departementen en provincies. Zo vindt in een vroeg stadium beïnvloeding, in voor gemeenten gunstige zin, plaats van wet- en regelgeving. Deze belangenbehartiging zet zich voort in het gehele proces van besluitvorming bij de rijksoverheid en provincies. De VNG initieert bestuurlijk overleg waarbij een delegatie van VNG-bestuurders en directieleden onderhandelt namens de gemeenten met ministers en staatssecretarissen. De VNG-belangenbehartiging richt zich ook op Tweede en Eerste Kamer en belangrijke maatschappelijke organisaties.

Voor verschillende beleidsterreinen kent de VNG zelfstandige commissies. Sport behoort met jeugd en onderwijs, maatschappelijke ondersteuning en gezondheidsbeleid, en cultuur tot het werkterrein van de Commissie Onderwijs, Zorg en Welzijn. Actuele sportthema’s waarmee deze commissie zich bezig houdt zijn het ‘Nationaal Actieplan Sport en Bewegen’, school en sport, planningsnormen, kunstgras, modernisering lokaal sportaanbod, sportaccommodatiebeleid, sport en allochtone jeugd en de BOS-regeling.

Voor meer informatie: www.vng.nl

Terug naar het overzicht