Skip Navigation LinksHome-KNOWHOW-Landelijke sportinfrastructuur-Sportkoepelorganisaties-Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)

Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)

Update dit profiel
Voer uw e-mailadres en de wijziging
in en klik op verzenden.
E-mailadres


Wijziging

Nassaulaan 12
2514 JS Den Haag
070 – 373 80 55
info@sportengemeenten.nl

Vereniging Sport en Gemeenten zet zich in voor sport op lokaal niveau. De belangen van gemeenten staan hierbij centraal. Sport is een beleidsterrein waaraan de gemeenten volstrekt autonoom zonder nadere wet- en regelgeving inhoud kunnen en mogen geven. Vanuit sport wordt bekeken in hoeverre aangrenzende beleidsterreinen als onderwijs, recreatie, jeugd, gezondheid en dergelijke de sport kunnen versterken.

Vereniging Sport en Gemeenten fungeert als:

1. Beleids- en vakinhoudelijke belangenbehartiger Als belangenbehartiger voor de lokale sport streeft Vereniging Sport en Gemeenten naar een volwaardige vertegenwoordiging namens de Nederlandse gemeenten op het terrein van de sport op een kwalitatief hoogwaardige manier.

2. Platform voor ontmoeting en kennisuitwisseling
De bijeenkomsten, congressen en expertmeetings die Vereniging Sport en Gemeenten organiseert, zijn bedoeld om overheden en/of bedrijfsleven de mogelijkheid te bieden tot ontmoeting en kennisuitwisseling.

3. Kennismakelaar en vraagbaak voor leden
Vereniging Sport en Gemeenten is sinds vele jaren kennismakelaar en vraagbaak voor haar leden. De vragen kennen een grote variëteit. Het kennisplein en de digitale bibliotheek op deze website ondersteunen de kennismakelaarsfunctie van Vereniging Sport en Gemeenten.

4. Brancheorganisatie voor de zwembaden
Vereniging Sport en Gemeenten behartigt de belangen van werkgevers en exploitanten van de openbare zwembaden. Bijna alle gemeentelijke zwembaden en een groot aantal particuliere baden zijn bij Vereniging Sport en Gemeenten aangesloten. Vereniging Sport en Gemeenten vormt samen met brancheorganisatie RECRON en de KNZB het bestuur van het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ

Voor meer informatie: www.sportengemeenten.nl

Terug naar het overzicht