Skip Navigation LinksHome-KNOWHOW-Landelijke sportinfrastructuur-Sportkoepelorganisaties-Stichting Studentensport Nederland

Stichting Studentensport Nederland

Update dit profiel
Voer uw e-mailadres en de wijziging
in en klik op verzenden.
E-mailadres


Wijziging

Erasmus Sport Center
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
010-408 2380
www.studentensport.nl

SSN is een landelijke organisatie die de belangen vertegenwoordigd van de sportende student, zowel in top- als in breedtesport en voor zowel de gebonden als de ongebonden sporter. Daarnaast organiseert SSN 50 studentenkampioenschappen per jaar.

Missie: 'Samen sterk voor de sportende student'
Ruim 100.000 studenten sporten, georganiseerd en ongeorganiseerd, tijdens hun studie. Samen dragen deze sporters tijdens hun studietijd bij aan ontmoeting, ontspanning, inspanning, recreatie en prestatie.

Het is onze missie om de studentensport in Nederland in al deze facetten te bevorderen. Dit doen wij niet alleen. Samen met en namens een sterke en lokaal betrokken achterban van sportraden en sportcentra en voor en door studenten, behartigen wij de belangen van de sportende student. Wij organiseren en/of ondersteunen nationale en internationale studentensportevenementen op verschillend niveau. Als platform voor ontmoeting bieden wij onze achterban de mogelijkheid kennis te delen en deze kennis te bundelen in ons kenniscentrum. Samen sterk voor de sportende student!

Visie
SSN ziet in de sportende student een belangrijke en waardevolle groep die vertegenwoordiging en ondersteuning nodig heeft. In veel gevallen sporten studenten georganiseerd in studentensportverenigingen, maar in toenemende mate ook individueel, ongeorganiseerd of anders georganiseerd. Als deze studentensporters zijn van belang door de positieve effecten die sport tijdens de studieperiode kan bieden.

Jongeren die gaan studeren haken veelal af bij de reguliere georganiseerde sport en/of soppen met sporten. Studentensport met goede faciliteiten en ondersteuning kan er voor zorgen dat deze uitstroom tegengegaan wordt en dat deze studenten juist een actieve leefstijl behouden binnen de studentensportverenigingen en de sportcentra.

SSN wil daar samen met haar achterban van lokale sportraden en sportcentra voor gaan en zoekt nadrukkelijk de verbinding met landelijke en lokale (sport)-organisaties, overheden en bonden om de ruim 100.000 studentensporters optimaal te faciliteren en te laten groeien tot een totaal van 150.000 studentensporters.

Terug naar het overzicht