Skip Navigation LinksHome-KNOWHOW-Landelijke sportinfrastructuur-Sportkoepelorganisaties-NOC*NSF

NOC*NSF

Update dit profiel
Voer uw e-mailadres en de wijziging
in en klik op verzenden.
E-mailadres


Wijziging

Postbus 302
6800 AH  Arnhem
026-483 4400
info@noc-nsf.nl
www.nocnsf.nl

Nederlands Olympisch Comité*Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF) is de bundeling van de georganiseerde sport in Nederland. De ongeveer 90 aangesloten landelijke sportorganisaties vertegenwoordigen samen zo’n 30.000 verenigingen met in totaal ruim 4,7 miljoen georganiseerde sporters.

Sport is een bindend element voor onze maatschappij. Daarom vindt NOC*NSF het zeer belangrijk dat de Nederlandse samenleving van jong tot oud wordt geïnspireerd door sport. NOC*NSF werkt dan ook vanuit verschillende invalshoeken aan het versterken van de georganiseerde sport. Sterke verenigingen, sportaanbod op maat, aantrekkelijke accommodaties, meer en beter betaald kader en lokale samenwerking staan hierbij hoog op de agenda.

Wij dromen van een Nederland waarin iedereen geniet van sport. Want sport is passie, sport verbroedert, sport is gezond. Sport haalt het beste in mensen naar boven, zorgt voor vriendschap en voor respect. Ons doel is te zorgen dat echt iedereen doet aan, geniet van, en wint door sport. Dat doen we door optimale sportomstandigheden te genereren voor iedereen in Nederland, via de strategie van meedoen en winnen. Winnen betekent excelleren in sport, medailles halen, maar ook onderzoek doen, mensen stimuleren iedere dag een beetje beter te worden, sport inzetten om obesitas tegen te gaan, Nederland veiliger en socialer maken.

NOC*NSF is van en voor de sport in Nederland en is als Olympisch comité verantwoordelijk voor de uitzending van Nederlandse Olympische en Paralympische teams.

NOC*NSF plaatst de sport in een maatschappelijke context. Sport levert Nederland namelijk veel op. Sport heeft een positieve invloed op economie, innovatie, gezondheid, sociale cohesie, nationale trots, opvoeding en normen en waarden. We winnen veel met sport.

Terug naar het overzicht