Skip Navigation LinksHome-KNOWHOW-Landelijke sportinfrastructuur-Sportkoepelorganisaties-Gehandicaptensport Nederland

Gehandicaptensport Nederland

Update dit profiel
Voer uw e-mailadres en de wijziging
in en klik op verzenden.
E-mailadres


Wijziging

Postbus 200
3980 CE  Bunnik
030-659 7300
info@gehandicaptensport.nl

Gehandicaptensport Nederland is dé Nederlandse sportorganisatie voor mensen met een handicap. Gehandicaptensport Nederland creëert en waarborgt sport- en bewegingsmogelijkheden voor gehandicapten. Het uitgangspunt van Gehandicaptensport Nederland is hierbij: 'Normaal wat normaal kan, speciaal wat speciaal moet'.

Gehandicaptensport Nederland is de overkoepelende naam voor een samenwerkingsverband van een aantal organisatieonderdelen, dat zich gezamenlijk hard maakt voor de gehandicaptensport in Nederland: De Adviesgroep (kennis, expertise, advies en opleidingen), De Sportbond (ondersteuning lidorganisaties, organisatie van nationale en internationale competities, kampioenschappen, toernooien en uitzendingen), Watersport (actieve watersport voor mensen met een handicap op een van de eigen accommodaties) en Special Olympics Nederland (sportevenementen voor mensen met een verstandelijke handicap). Gehandicaptensport Nederland is tevens verantwoordelijk voor alle classificaties van sporters met een handicap.

Gehandicaptensport Nederland wil de kennisexpert zijn op het gebied van sport voor mensen met een handicap. Dit doet zij zowel binnen de wereld van de sport als in de wereld van onderwijs, zorg en revalidatie. Dit vergt veel kennis en een duidelijk netwerk. Op het gebied van sport werkt Gehandicaptensport Nederland samen met onder andere NOC*NSF, NISB en IOS. Ook met steeds meer sportbonden werkt Gehandicaptensport Nederland samen om integratie van gehandicapte sporters te ondersteunen en te bevorderen. Takken van sport worden aan reguliere sportbonden overgedragen. De sportbonden hebben veel kennis op het sporttechnische vlak in huis waar ook sporters met een beperking gebruik van kunnen maken. Na integratie van een sport blijft Gehandicaptensport Nederland op de achtergrond aanwezig om de belangen van de sporters zo goed mogelijk te behartigen.

Scholen voor speciaal onderwijs spelen een belangrijke rol in het stimuleren van sport voor jongeren. Ook bij revalidatiecentra en sociaal pedagogische diensten worden mensen ondersteund hun leven vorm te geven, waarbij sport een belangrijk onderdeel is. Patiëntenorganisaties hebben veel kennis van hun doelgroep, waar Gehandicaptensport Nederland op in kan haken. Gehandicaptensport Nederland wil met deze organisaties samen werken aan de verdere kennisontwikkeling en ondersteuning.

Terug naar het overzicht