Skip Navigation LinksHome-KNOWHOW-Landelijke sportinfrastructuur-Sportbonden / leden NOC*NSF-Zwemmen

Zwemmen

Update dit profiel
Voer uw e-mailadres en de wijziging
in en klik op verzenden.
E-mailadres


Wijziging

Kon. Ned. Zwembond
Postbus 7217
3430 JE  Nieuwegein
030-751 3200
info@knzb.nl
www.knzb.nl

Belangrijkste beleidsdoelstellingen
De KNZW heeft in haar beleidsplan tot 2008 acht concrete doelen geformuleerd:
1. Verbeteren van de service aan de aangesloten verenigingen. Zo wordt een digitale kennisbank ingericht met een groot aantal modeldocumenten en - producten en worden acties ondernomen om de administratieve last waarmee verenigingen te maken hebben, te verminderen.
2. De beschikbaarheid van accommodaties vergroten, onder meer door collectief en individueel de gebruikersvoorwaarden te verbeteren.
3. Zwemmen promoten als ‘life time’ sport en niet alleen als ‘verplichte activiteit’ in de vorm van schoolzwemmen.
4. Competities en kampioenschappen moderniseren en beter afstemmen op de behoeften van de leden.
5. Nieuwe vormen van zwemsportonderdelen - waaronder waterpolo - ontwikkelen, gericht op specifieke doelgroepen.
6. Aantal kaderleden uitbreiden en de kwaliteit van de kaderleden vergroten.
7. Structuur rond talentherkenning en –ontwikkeling verbeteren.
8. Marketing en externe communicatie verbeteren, opdat ledengroei gerealiseerd kan worden.

Andere plannen en ambities: in 2008 succesvolle Europese kampioenschappen organiseren. Zie ook www.ecswimming2008.nl

Terug naar het overzicht