Skip Navigation LinksHome-KNOWHOW-Landelijke sportinfrastructuur-Sportbonden / leden NOC*NSF-Wielrennen

Wielrennen

Update dit profiel
Voer uw e-mailadres en de wijziging
in en klik op verzenden.
E-mailadres


Wijziging

Kon. Ned. Wielren Unie
Postbus 2661  
3430 GB  Nieuwegein
030-751 3300
info@knwu.nl
www.knwu.nl

Belangrijkste beleidsdoelstellingen
De Wielerunie schrijft ieder jaar een jaarplan. Het jaarplan van 2007 kent drie hoofdstukken: ‘De ontwikkeling van de sporter’, ‘Infrastructuur en organisatie’ en ‘Kader’.

1. De ontwikkeling van de sporter
Wat betreft de ontwikkeling van de sporter richt de KNWU zich vooral op talentherkenning en –ontwikkeling bij jongeren tot en met 18 jaar. Daartoe is een Meerjarenopleidingsplan in ontwikkeling dat in 2008 geïmplementeerd wordt.
De KNWU besteedt in samenwerking met NebasNsg ook aandacht aan aangepast sporten. De Wielerunie onderzoekt hoe aangepast wielrennen geïntegreerd kan worden binnen de Unie en haar leden.
Voor niet-toppers (lees: breedtesport) wil de KNWU in 2007 een meer aansprekend en passender wedstrijdaanbod creëren.
Voor de Elite-renners (m/v) staat 2007 al in het teken van de Olympische Spelen 2008 in Beijing. Baanrijders en mountainbikers moeten zich in 2007 kwalificeren. Voor een selectie van de wegrenners (m/v) is een tijdritprogramma gestart, ook als voorbereiding op de Spelen.
De KNWU is tegen dopinggebruik! Het dopingbeleid van de KNWU wordt in 2007 verder ontwikkeld. Deze ontwikkeling richt zich voornamelijk op de proactieve benadering van doping (door voorlichting) met name gericht op de belevingswereld van jongeren.

2. Infrastructuur en organisatie
De ondersteuning vanuit de KNWU aan verenigingen was tot nog toe beperkt als het gaat om planning, realisatie en beheer van accommodaties. In 2006 is een studie verricht waarin inzichtelijk is gemaakt (1) wat de huidige kwantiteit en kwaliteit van de accommodaties voor de disciplines weg, mountainbike en fietscross is, (2) welke richtlijnen er voor parkoersen en accommodaties opgesteld dienen te worden en (3) welke rol de KNWU in het proces van planning tot en met beheer kan spelen bij de realisering of modernisering van accommodaties. De uitkomsten van de rapportage worden gebruikt om de adviserende rol van de KNWU in het gehele proces te vergroten.

3. Kader
Het sporttechnisch kaderbeleid van de KNWU is erop gericht om meer en kwalitatief goed opgeleide trainers bij de verenigingen te krijgen. De bond is bezig leertrajecten te ontwikkelen. In 2008 zijn daarvoor pilots gepland.

De KNWU heeft 26.833 leden. Daarnaast zijn er 188 verenigingen en 135 stichtingen aangesloten bij de KNWU (gegevens uit 2006).

Terug naar het overzicht