Skip Navigation LinksHome-KNOWHOW-Landelijke sportinfrastructuur-Sportbonden / leden NOC*NSF-Vereniging Sport en Recht

Vereniging Sport en Recht

Update dit profiel
Voer uw e-mailadres en de wijziging
in en klik op verzenden.
E-mailadres


Wijziging

Postbus 560
6800 AN  Arnhem
026-353 8223
robertjan.dil@cms-dsb.com
www.sport-en-recht.nl

- Klik hier voor 'Ongerijmdheden in het voetbalcontract, winnaar van de scriptieprijs 2007'


Prof. Mr. N.J.P. Giltay Veth scriptieprijs

De Vereniging Sport en Recht reikt jaarlijks een prijs uit voor belangwekkende scripties op de rechtsgebieden waar de vereniging zich op toelegt. De scriptieprijs is in 1993 in het leven geroepen en vernoemd naar de inmiddels overleden initiator en mede-oprichter van de vereniging, Prof. Mr. N.J.P. Giltay Veth. Aan de scriptieprijs is een geldbedrag verbonden van
€ 1.000 sinds 2002 beschikbaar gesteld door Rabobank Nederland. Voorts ontvangt de winnaar een oorkonde en een litho.

De winnaar van de scriptieprijs in 2007 is mr Bart Hunnekens. De titel van zijn winnende scriptie luidt: 'Ongerijmdheden in het voetbalcontract in verhouding tot het Nederlandse arbeidsrecht'. De integrale tekst van de scriptie is hieronder te downloaden.

Terug naar het overzicht