Skip Navigation LinksHome-KNOWHOW-Landelijke sportinfrastructuur-Sportbonden / leden NOC*NSF-Triathlon

Triathlon

Update dit profiel
Voer uw e-mailadres en de wijziging
in en klik op verzenden.
E-mailadres


Wijziging

Nederlandse Triathlon Bond
Postbus 1267
3430 BG  Nieuwegein
030-751 3770
info@nedtriathlonbond.org
www.nedtriathlonbond.org

Belangrijkste beleidsdoelstellingen
• Uitvoering van het project ‘Trio Triathlon’ dat in het kader van het sportmarketingproject van NOC*NSF geformuleerd werd en dat moet leiden tot meer deelname aan evenementen en ledengroei.
• Uitvoering van het High Potential-project in de komende vier jaren. Dit moet leiden tot atleten bij Top 8 en Zicht op Top 8-mondiaal. Tevens streven naar structurele steun vanuit NOC*NSF voor niet-Top 8 topsporters.
• Verbetering van het Jurybeleid en de kwaliteit van het jurybestand.
• Ontwikkeling en professionalisering van het PR- en sponsorbeleid.
• Versterken c.q. verbeteren van de samenwerking met professionele medewerkers van andere sportorganisaties op het gebied van sportontwikkeling, talentontwikkeling, jeugd en topsport.
• Versterken relatiebeheer en ondersteuning van de leden door middel van hoogwaardig accountmanagement, leidend tot sterke verenigingen met een breed en kwalitatief aanbod voor jong en oud.
• Verbeteren van het draagvlak en de participatie vanuit de basis en/of de innovatie van het huidige getrapte vertegenwoordigingsmodel.

Aanpak
Met de verhuizing van het NTB Bondsbureau naar het Huis van de Sport in Nieuwegein, een vernieuwd bestuur, een goede bureaubezetting en een groot aantal kwalitatieve vrijwilligers in diverse coördinerende rollen zal de komende jaren zeer nadrukkelijk gefocust worden op bovengenoemde speerpunten. Daarbij is nadrukkelijk een rol weggelegd voor de aangesloten verenigingen en organisaties.

Andere plannen en ambities
Hoewel in bovengenoemde speerpunten niet direct de nadruk wordt gelegd op de groei van het aantal jeugdleden (nog altijd een kleine groep binnen de combi-duursport), zal het kennismakingsaspect voor deze doelgroep de komende jaren centraal staan. Samenwerking met scholen is daarbij een belangrijk uitgangspunt.
Verder wil de Triathlonbond zo min mogelijk afwijken van de vastgelegde plannen en ambities, om te voorkomen dat teveel op verschillende paarden wordt gewed, zoals in het verleden nog wel eens het geval was.

Bij de Triathlonbond zijn 92 verenigingen en 52 organisaties aangesloten. De verenigingen tellen samen 4073 leden (3019 mannen en 1054 vrouwen). Daarnaast zijn er nog 1158 individuele leden (1022 mannen en 136 vrouwen).

Terug naar het overzicht