Skip Navigation LinksHome-KNOWHOW-Landelijke sportinfrastructuur-Sportbonden / leden NOC*NSF-Toerfietsen

Toerfietsen

Update dit profiel
Voer uw e-mailadres en de wijziging
in en klik op verzenden.
E-mailadres


Wijziging

Ned. Toer Fiets Unie
Postbus 326
3900 AH  Veenendaal
0318-581 300
info@ntfu.nl
www.ntfu.nl

Belangrijkste beleidsdoelstellingen
De NTFU houdt zich bezig met breedtesport en nadrukkelijk niet met wedstrijd-, top-  en/of profsport. Fietssport kan binnen de NTFU op een diversiteit aan fietsen, in verschillende vormen, op allerlei leeftijden en door diverse doelgroepen, individueel maar bij voorkeur in groepsverband, op georganiseerde wijze beoefend worden. De NTFU streeft kwaliteit na in tochten, begeleiding, informatievoorziening, veiligheid en aandacht voor natuurbehoud.

De NTFU streeft naar een explosieve groei van het aantal TFK-houders (Toerfietskaarthouders = aangesloten fietsers): de ambitie is om in 2012 120.000 fietsers aangesloten te hebben. De NTFU wil dat bereiken door:
• een toename van het aantal TFK-houders met 286% (van  ± 42.000 per 01-01-2008 naar 120.000 per 31-12-2012)
• een toename van het aantal verenigingen met 30% (van ± 455 per 01-01-2008 naar 591 per 31-12-2008)
• een toename van het aantal stichtingen met 20% (van ± 60 per 01-01-2008 naar 72 per 31-12-2008)

Andere plannen en ambities
Recent heeft de NTFU naast het verenigingslidmaatschap het persoonlijk lidmaatschap ingevoerd. Individuele leden worden ondergebracht in de stichting Fietssport Nederland. Daarnaast exploiteert de NTFU 4 bedieningslabels om haar leden (verenigingen, stichtingen en fietsers) te bedienen:
1. Velosport voor racefietsers
2. Fiets & Geniet voor recreatieve fietsers (dikke banden, rechte sturen)
3. Singletracks Mountainbiking voor mountainbikers
4. Fiets-Fit voor de beginnende en/of gezondheidsfietser

Interessant is het project Start met Fiets-Fit dat onderdeel is van de landelijke campagne ‘Start met’. NISB is hierin uitvoeringspartner. Start met Fiets-Fit is een 6-weekse kennismakingscursus mountainbiken en start landelijk op 8 september. Zes weken lang traint men op zaterdagochtend van 09.30 – 11.00 uur. Meer informatie is te vinden op www.startmetfiets-fit.nl

Terug naar het overzicht