Skip Navigation LinksHome-KNOWHOW-Landelijke sportinfrastructuur-Sportbonden / leden NOC*NSF-Tafeltennis

Tafeltennis

Update dit profiel
Voer uw e-mailadres en de wijziging
in en klik op verzenden.
E-mailadres


Wijziging

Ned. Tafeltennis Bond
Postbus 600
2700 MD  Zoetermeer
079-343 8140
bondsbureau@nttb.nl
www.nttb.nl

- Klik hier voor 'Met het oog op de toekomst, NTTB 2008 – 2012'
- Klik hier voor 'Aanbiedingsbrief Meerjarenplan NTTB 2008-2012'

Belangrijkste beleidsdoelstellingen
De NTTB stelt zich primair ten doel om het beoefenen van het tafeltennis als spel en
als sport in Nederland te bevorderen. Het Hoofdbestuur wil de komende jaren dit doel vooral bereiken door:
1. Het nastreven van een sterke groei. Het geeft daarbij prioriteit aan het verbreden van de basis ter versterking van de sport en het wil tegelijkertijd vorm geven aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid die de sport heden te dagen wordt toebedacht.
2. Daarnaast stelt de NTTB zich ten doel meer aansprekende competities, toernooien
en wedstrijden te organiseren en meer aansprekende topprestaties te leveren die het
imago van het tafeltennis verder moeten vergroten.
3. Het versterken van de (rol van de) verenigingen. Immers, tafeltennis begint op lokaal
niveau. In alle activiteiten speelt de vereniging een centrale rol.

Aanpak
Om de gestelde doelen te bereiken is onder meer een goede organisatie nodig. De NTTB is bezig de eigen structuur te vernieuwen. Doel is een slagvaardige en financieel gezonde (vrijwilligers)organisatie met een professioneel kader. Vanuit een goede organisatie en structuur denkt de NTTB ook de talentherkenning en –ontwikkeling te kunnen optimaliseren, waardoor Nederland internationaal blijft meetellen.

De NTTB telt op dit moment 35 duizend actieve leden, verspreid over 640 verenigingen.

Terug naar het overzicht