Skip Navigation LinksHome-KNOWHOW-Landelijke sportinfrastructuur-Sportbonden / leden NOC*NSF-Sportgeneeskunde

Sportgeneeskunde

Update dit profiel
Voer uw e-mailadres en de wijziging
in en klik op verzenden.
E-mailadres


Wijziging

Ver. voor Sportgeneeskunde
Prof. Bronkhorstlaan 10 
3723 MB  Bilthoven
030-225 2290 
vsg@sportgeneeskunde.com

www.sportgeneeskunde.com/vsg_actueel

De Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) is de wetenschappelijke vereniging van sportartsen en andere in sportgeneeskunde ge├»nteresseerde artsen in Nederland. De VSG is op 8 mei 1965 opgericht en bestaat uitsluitend uit artsen. Anno 2007 telt de vereniging 500 leden, van wie er 126 sportarts of sportarts in opleiding zijn. Verder zijn de leden huisartsgeneeskundige, sociaal-geneeskundige en/of medisch specialisten met een grote affiniteit dan wel deskundigheid op het gebied van sportgeneeskunde. De VSG is toegankelijk voor artsen die de Basiscursus Sportgeneeskunde hebben gevolgd en voor geregistreerde Belgische sportartsen. Tot op heden is sportgeneeskunde een sociaalgeneeskundig specialisme. De VSG heeft in haar beleidsplan 'Sport is goed, zorg moet' aangegeven dat het bereiken van de status van medisch (klinisch) specialist een van haar prioriteiten is.

Voor meer informatie: www.sportgeneeskunde.com/vsg_actueel

Terug naar het overzicht