Skip Navigation LinksHome-KNOWHOW-Landelijke sportinfrastructuur-Sportbonden / leden NOC*NSF-Sport Medische Instellingen

Sport Medische Instellingen

Update dit profiel
Voer uw e-mailadres en de wijziging
in en klik op verzenden.
E-mailadres


Wijziging

Fed. van SMI’s (Sport Medische Instellingen)
Prof. Bronkhorstlaan 10
3723 MB  Bilthoven
030-225 2290
fsmi@sportgeneeskunde.com


Voor een overzicht van alle SMI’s in Nederland zie www.sportgeneeskunde.com/fsmi_lokatie_overzicht

De Federatie van Sportmedische Instellingen (FSMI) is de brancheorganisatie voor de meer dan veertig erkende sportmedische instellingen (SMI) in Nederland. De FSMI heeft zich statutair ten doel gesteld om van deze SMI's de belangen te behartigen en de kwaliteit te bevorderen om ze in staat te stellen sportgeneeskundige dienstverlening in optimale vorm aan te bieden en ze op die manier meer in het algemeen optimaal te laten functioneren binnen de reguliere gezondheidszorg.

Wat is een SMI?
Sportmedische instellingen bieden sportmedische kennis aan iedereen die aan sport doet aan, waaronder ook mensen die om gezondheidsredenen moeten bewegen. In Nederland zijn er meer dan veertig erkende sportmedische instellingen. Zij hebben gespecialiseerde sportartsen in dienst, stellen diagnoses, behandelen blessures, geven adviezen en doen sportmedische onderzoeken zoals verplichte sportkeuringen. Dat de instellingen er alleen zijn voor topsporters is een misvatting. Iedereen is welkom binnen een sportmedische instelling, ongeacht niveau of leeftijd.

Voor een overzicht van alle SMI’s in Nederland zie www.sportgeneeskunde.com/fsmi_lokatie_overzicht
Terug naar het overzicht