Skip Navigation LinksHome-KNOWHOW-Landelijke sportinfrastructuur-Sportbonden / leden NOC*NSF-Schaken

Schaken

Update dit profiel
Voer uw e-mailadres en de wijziging
in en klik op verzenden.
E-mailadres


Wijziging

Kon. Ned. Schaak Bond
Frans Halsplein 5
2021 DL  Haarlem
023-525 4025
bondsbureau@schaakbond.nl
www.schaakbond.nl

Belangrijkste beleidsdoelstellingen
De Koninklijke Nederlandse Schaakbond presenteerde eind 2006 haar beleidsplan 2007-2010 ‘Opening naar de toekomst’. Daarin staat te lezen dat de schaakbond streeft naar hernieuwde groei van het aantal leden. De KNSB richt zich daarbij op vier verschillende doelgroepen: de jeugd, 45-plussers, vrouwen en allochtonen.
De KNSB wil bovendien haar financiële positie versterken.

Aanpak
De verschillende doelgroepen waarin de KNSB ledenwinst wil boeken, vragen ieder een eigen aanpak. Voor jeugd- en schoolschaak heeft de KNSB inmiddels de SpeelZ-schaakkist ontwikkeld. Deze kist maakt het geven van schaaklessen eenvoudig, laagdrempelig en nog leuker. Voor de andere doelgroepen gaat de KNSB door middel van pilots diverse initiatieven ontplooien en beproeven. Via haar website www.schaakbond.nl ; en via haar blad Schaakmagazine zal de schaakbond succesvolle initiatieven onder de aandacht brengen.

Andere plannen en ambities
De KNSB wil het schaken in Nederland niet alleen kwantitatief maar ook in kwalitatief op een hoger niveau brengen. Nederland is een sterk schaakland. Begin 2007 stond Nederland elfde op de wereldranglijst. De KNSB streeft echter naar een stabiele plaats in de top-8.

De KNSB telt ruim twintigduizend leden die lid zijn van ongeveer vijfhonderd verschillende verenigingen.

Terug naar het overzicht