Skip Navigation LinksHome-KNOWHOW-Landelijke sportinfrastructuur-Sportbonden / leden NOC*NSF-NKS

NKS

Update dit profiel
Voer uw e-mailadres en de wijziging
in en klik op verzenden.
E-mailadres


Wijziging

Ned. Katholieke Sportfederatie
Postbus 90124
5200 MA  's-Hertogenbosch
073-613 8884
info@nks.nl
www.nks.nl

De NKS bestaat uit 18 sportorganisaties waarvan in totaal 2700 verenigingen (met samen meer dan 400.000 leden) lid zijn. Het landelijk werkende bureau heeft twintig medewerkers en tientallen sportadviseurs in dienst. De NKS bouwt via de sport aan een respectvolle, gezonde samenleving waarin iedereen met plezier kan meedoen. Hierbij staat de ontwikkeling van de sportvereniging met haar leden centraal, evenals het samenspel van de vereniging met haar maatschappelijke omgeving. De NKS richt zich samen met haar partners in lerende netwerken vooral op jeugd en jongeren.

Ondersteuning aan leden
De NKS biedt op grote schaal advies en ondersteuning aan haar lidorganisaties en lidverenigingen. Ook externe verenigingen kunnen bij de NKS terecht met uiteenlopende vraagstukken. Aan de hand van de NKS-Koerskompas ondersteunt de NKS-sportadviseur verenigingen bij het bepalen en aanhouden van de juiste koers. Het NKS Koerskompas kent zeven beleidsthema’s:
• Sportbeleid & Strategie;
• Sport- & Bewegingsprogramma’s;
• Personeel & Vrijwilligers;
• Marketing;
• Financiën;
• Accommodatie & Materiaal;
• Kwaliteit & Evaluatie.

Naast de ondersteuning op de zeven thema’s biedt de NKS via haar juridische afdeling ondersteuning op het gebied van fiscale zaken en wet- en regelgeving.

Externe dienstverlening
De NKS ondersteunt ook sportbonden, gemeenten en andere organisaties bij het ontwikkelen én uitvoeren van breedtesportbeleid.

Sport & Ontwikkelingssamenwerking
De NKS steunt wereldwijd sportontwikkelingsprojecten en is op dit moment actief in Suriname, Gambia, Burkina Faso, Kenia, Oeganda, Soedan en de Molukken. Centraal staan de duurzame ontwikkeling van de sportinfrastructuur en de positieve bijdragen die sport kan leveren aan:
• Gezondheidsbevordering & Preventie;
• Vredesopbouw & Traumaverwerking;
• Verbetering van de positie van vrouwen;
• Vergroten van het handelingsperspectief van jongeren.

Voor meer informatie: www.nks.nl
Terug naar het overzicht