Skip Navigation LinksHome-KNOWHOW-Landelijke sportinfrastructuur-Sportbonden / leden NOC*NSF-NCSU

NCSU

Update dit profiel
Voer uw e-mailadres en de wijziging
in en klik op verzenden.
E-mailadres


Wijziging

Ned. Christelijke Sport Unie
Korte Bergstraat 15
3811 ML  Amersfoort
033-461 8548
directie@ncsu.nl
www.ncsu.nl

De NCSU is een levensbeschouwelijke sportkoepelorganisatie met een specifieke visie en taak op het gebied van sport, spel en lichamelijke vorming. De NCSU ontleent haar identiteit en karakter aan de joods-christelijke traditie, waarin respect voor de medemens centraal staat en waarbij de relatie tot de ander mede de relatie tot God kan zijn.
De NCSU richt zich op grond van een aantal levensbeschouwelijke overwegingen op het bevorderen van kwalitatief goede en verantwoorde sportbeoefening. Waarden als harmonie en humaniteit zijn voor mensen van grote betekenis. Hieraan kunnen zij een sportieve en respectvolle houding ontlenen. De NCSU wil eraan meewerken dat sport en in het bijzonder de sportvereniging een ontmoetingsplaats wordt waar iedereen zich thuis voelt. Het winnen van de wedstrijd is dan een tijdelijk doel; het uiteindelijke streven is een positieve sportbeleving.

Visie
De NCSU ziet het als taak om de positieve waarden van sport te benadrukken en de kwaliteit van de sport te verhogen. Vanuit die opvatting richt zij zich niet alleen op versterking van de intrinsieke waarde van sport, maar ook op het versterken van de maatschappelijke waarde van sport en het tegengaan van negatieve en ongewenste effecten.

Missie
De NCSU waardeert sport als waardevol doel in zichzelf - sporten om het sporten - en als middel - sporten om andere doelen te bereiken, zoals vormende waarden, sociale integratiewaarden, pedagogische waarden.

Voor meer informatie: www.ncsu.nl
Terug naar het overzicht