Skip Navigation LinksHome-KNOWHOW-Landelijke sportinfrastructuur-Sportbonden / leden NOC*NSF-Indoor en Outdoor Bowls

Indoor en Outdoor Bowls

Update dit profiel
Voer uw e-mailadres en de wijziging
in en klik op verzenden.
E-mailadres


Wijziging

Ned. Indoor en Outdoor Bowls Bond
p/a Zandvoortselaan 154
2106 AN  Heemstede
023-563 0036
secretariaat@niobb.nl
www.niobb.nl

Belangrijkste beleidsdoelstellingen
De NIOBB streeft ernaar het aantal accommodaties in de vorm van binnen- en buitengreens met tenminste zes rinks te vergroten. De bond wil bovendien aandacht besteden aan haar topsporters door in de toekomst wedstrijd/topspelers meer gelegenheid te beiden om in het buitenland trainingen te volgen.
Beide beleidsdoelen moeten bijdragen aan de groei van het aantal leden. Op dit moment zijn vijftig verenigingen bij de NIOBB aangesloten, met samen 1950 leden. Er bestaan ook bowlsverenigingen die niet aangesloten zijn bij de NIOBB. De NIOBB streeft er naar ook die verenigingen aan zich te binden.

Terug naar het overzicht