Skip Navigation LinksHome-KNOWHOW-Landelijke sportinfrastructuur-Sportbonden / leden NOC*NSF-Handbal

Handbal

Update dit profiel
Voer uw e-mailadres en de wijziging
in en klik op verzenden.
E-mailadres


Wijziging

Ned. Handbal Verbond
Postbus 64
6860 AB  Oosterbeek
026-707 1420
informatie@nhv.nl
www.nhv.nl

Belangrijkste beleidsdoelstellingen
Het Handbal Verbond heeft een Strategisch Marketingplan opgesteld. Daarmee wil het Verbond de huidige ledengroei verder doorzetten, onder meer door projecten gericht op het versterken van verenigingen. Voor een deel doet het NHV dit in samenwerking met andere bonden voor zaalsporten.
Om zich als Verbond te versterken is het NHV bezig met een efficiency- en kwaliteitsslag. Daarbij is onlangs een nieuw automatiseringssysteem ingevoerd en werkt het NHV aan bijscholen van de eigen medewerkers. Ook de eigen bondsstructuur staat ter discussie.
Uiteraard besteedt het NHV - als olympische sportbond - ook aandacht aan topsport. Zo streeft het verbond naar verdere professionalisering van met name het tophandbal voor dames. Onderdeel daarvan zijn plannen voor verbetering van de talentontwikkeling. Het Verbond streeft daartoe naar samenwerking tussen clubs, afdelingen en de HandbalAcademie.

Andere plannen en ambities
Het Handbal Verbond wil het imago van de handbalsport in Nederland verbeteren. Daartoe gaat het NHV het Beach Handball verder ontwikkelen. Verder hoopt het NHV op meer media-aandacht. Die moet er toe bijdragen dat ook de belangstelling voor handbalarbitrage toeneemt.
Tenslotte heeft het NHV zich kandidaat gestelt voor de organisatie van het EK 2012 voor dames. De beslissing daarover valt in september 2008.

Bij het NHV zijn 454 verenigingen aangesloten. Gezamenlijk tellen zij 57.707 leden.

Terug naar het overzicht