Skip Navigation LinksHome-KNOWHOW-Landelijke sportinfrastructuur-Sportbonden / leden NOC*NSF-Golf

Golf

Update dit profiel
Voer uw e-mailadres en de wijziging
in en klik op verzenden.
E-mailadres


Wijziging

Ned. Golf Federatie 
Postbus 8585
3503 RN  Utrecht
030-242 6370
golf@ngf.nl

De golfsport is de afgelopen jaren de snelst groeiende georganiseerde tak van sport in Nederland. Momenteel staan er ongeveer 300.000 golfers bij de Nederlandse Golf Federatie (NGF) geregistreerd. De NGF heeft als missie het stimuleren, begeleiden en ondersteunen van de golfsport, het golfspel en de golfer in Nederland. De NGF heeft deze missie vertaald in de volgende ambities:

- het faciliteren en ondersteunen van gebalanceerde groei;
- door de aanleg van ‘groenere’ golfbanen een positieve rol spelen in de natuurontwikkeling en dat aspect de komende jaren verder benadrukken en stimuleren;
- verdere ontplooiing van het Nederlandse topgolf in de komende jaren;
- verbreden van het imago van golf.

Deze ambities zijn uitgewerkt en toegelicht in het Meerjarenbeleidsplan 2007-2011 van de NGF (zie de bijlage rechtsboven voor een samenvatting daarvan)

Terug naar het overzicht