Skip Navigation LinksHome-KNOWHOW-Landelijke sportinfrastructuur-Sportbonden / leden NOC*NSF-Basketbal

Basketbal

Update dit profiel
Voer uw e-mailadres en de wijziging
in en klik op verzenden.
E-mailadres


Wijziging

Ned. Basketball Bond
Postbus 2651
3430 GB  Nieuwegein
030-751 3500
info@nbb.basketball.nl
www.basketball.nl

Belangrijkste beleidsdoelstellingen
De NBB wil de komende drie jaren groeien van 45 duizend naar 60 duizend leden. Daarbij hecht de bond aan verbetering van de klanttevredenheid. Met haar dienstverlening aan klanten (lees: leden) wil de NBB tot ‘best in class’ behoren.

Voor de topsport wil de bond in de periode tot en met 2016 een talentontwikkelprogramma ontwikkelen en uitvoeren. Doel is dat alle nationale selecties (jeugd/senioren) op Europees A-niveau gaan spelen. Op dit moment spelen de ploegen op B-niveau (het C-niveau is het laatste niveau binnen Europa).

Aanpak
De NBB wil ledengroei verwezenlijken door enerzijds verenigingsondersteuning, anderzijds door nieuwe producten aan te bieden (innovatie van competities, pleintjesbasketbal en scholenbasketbal).
Voor grotere klanttevredenheid wil de bond een klachtenprocedure in het leven roepen. Bovendien wil de NBB de dienstverlening van het front office verbeteren, onder meer door meetbare doelen te stellen ten aanzien van de afhandeling van inkomende e-mails en telefoontjes.
In het beleidsplan ‘De Nederlandse School’ heeft de NBB vastgelegd via welke stappen (van sporttechnisch tot en met financieel) de bond de nationale selecties naar het hoogste Europese niveaus wil brengen. 

Andere plannen en ambities
• Vol gas doorgaan op de door het Huis van de Sport ingezette route. Intensivering van de samenwerking met name op het gebied van financiën en sporttechnische automatisering.
• Organiseren van een topbasketbalevenement in Nederland.

Terug naar het overzicht