Skip Navigation LinksHome-KNOWHOW-Landelijke sportinfrastructuur-Ministeries- Ministerie van VWS

Ministerie van VWS

Update dit profiel
Voer uw e-mailadres en de wijziging
in en klik op verzenden.
E-mailadres


Wijziging

Postadres
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

Bezoekadres
Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag

Algemene telefoonnummer: 070-340 7911
Algemene faxnummer: 070-340 7834

Sport is niet weg te denken uit onze maatschappij. Meer dan tien miljoen Nederlanders beoefenen één of meer sporten: bij één van de 29.000 sportverenigingen, 1800 fitnesscentra en sportscholen of gewoon zelf, in ongeorganiseerd verband. Bij de sportverenigingen zijn ongeveer 1,2 miljoen vrijwilligers actief. En de publieke belangstelling voor sport bij evenementen en op de televisie is enorm.

Sport en bewegen verbeteren de gezondheid, sport vergroot de samenhang in en de binding met de maatschappij en (top)sport is een bron van nationale trots en uitstraling. Daarnaast wil de overheid de negatieve verschijnselen in en om de sport - zoals blessures, dopinggebruik en vandalisme - zoveel mogelijk voorkomen en tegengaan.

Nota 'Tijd voor Sport'
Het sportbeleid van het Ministerie van VWS is verwoord in de nota 'Tijd voor Sport'. Daarin staat wat de overheid de komende jaren samen met haar partners wil doen voor een sportieve samenleving waarin zowel veel aan sport wordt gedaan als van sport wordt genoten. Het beleid is samengevat in het motto ‘bewegen, meedoen en presteren’. Het programma 'Samen voor Sport' beschrijft hoe deze beleidsplannen concreet ingevuld worden.

Klik hier voor de nota 'Tijd voor Sport'. Voor het programma 'Samen voor Sport' klik hier.

Beleidsbrief 'De Kracht van Sport'
Op 15 oktober 2007 presenteerde staatssecretaris Jet Bussemaker de beleidsbrief 'De Kracht van Sport'. Deze brief bevat de beleidsvoornemens van het kabinet op het gebied van de sport.

Klik hier voor de beleidsbrief 'De Kracht van Sport'

Terug naar het overzicht