Skip Navigation LinksHome-KNOWHOW-Landelijke sportinfrastructuur-Ministeries-Ministerie van OCW

Ministerie van OCW

Update dit profiel
Voer uw e-mailadres en de wijziging
in en klik op verzenden.
E-mailadres


Wijziging

Postadres
Postbus 16375
2500 BJ Den Haag

Bezoekadres
Rijnstraat 50
2515 XP  Den Haag

telefoon: 070-412 3456

Het Ministerie van OCW streeft naar meer sport en bewegen in het onderwijs. Waarom? Omdat sport en bewegen de fysieke, mentale en sociale vaardigheden van kinderen versterken. Zo kan sport de integratie bevorderen, de veiligheid vergroten en waarden en normen overdragen. Bovendien draagt sport bij aan diverse onderwijsdoelstellingen, zoals het verbeteren van schoolprestaties en het voorkomen van schooluitval en schoolverzuim. Meer sport en bewegen in het onderwijs maakt scholen aantrekkelijker.

Alliantie School & Sport
Op 7 juni 2005 heeft minister Van der Hoeven, mede namens het ministerie van VWS, samen met Erica Terpstra (voorzitter NOC*NSF) de Alliantie ‘School en Sport samen sterker’ ondertekend. Het doel van de Alliantie is tweedelig:
1. In 2010 kan elke leerling op 90% van alle scholen dagelijks sporten binnen en/ of buiten schooluren.
2. Het voorbereiden van een plan voor het nieuwe kabinet, waarin de samenwerking tussen scholen en sportorganisaties wordt verankerd. Dit plan wordt in de loop van 2007 gepresenteerd.

 Zie voor meer informatie over de Alliantie School & Sport: www.alliantieschoolensport.nl

Terug naar het overzicht