Skip Navigation LinksHome-KNOWHOW-Landelijke sportinfrastructuur-Belangenorganisaties-Vereniging Sport & Recht

Vereniging Sport & Recht

Update dit profiel
Voer uw e-mailadres en de wijziging
in en klik op verzenden.
E-mailadres


Wijziging

Postbus 560
6800 AN  Arnhem
026-353 8223
robertjan.dil@cms-dsb.com
www.sport-en-recht.nl
De Vereniging voor Sport en Recht is eind 1991 opgericht door een zevental juristen die actief zijn op het raakvlak van sport en recht. De vereniging heeft tot doel de bevordering van de rechtswetenschap alsmede de bevordering van de kwaliteit van rechtstoepassing voor zover in verband staand met de sport, in de ruimste zin des woords en zowel in nationaal als in internationaal verband. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door het houden van lezingen en het organiseren van congressen op het gebied van sport en recht. De doelstelling is met opzet ruim gekozen en omvat ook het streven als representatief lichaam op het vakgebied in internationaal verband op te treden. In vele landen bestaan reeds soortgelijke verenigingen, terwijl internationaal ook plannen leven om te komen tot een vereniging met de nationale verenigingen als leden. De vereniging is lid van NOC*NSF.

Prof. Mr. N.J.P. Giltay Veth scriptieprijs
De Vereniging Sport en Recht reikt jaarlijks een prijs uit voor belangwekkende scripties op de rechtsgebieden waar de vereniging zich op toelegt. De scriptieprijs is in 1993 in het leven geroepen en vernoemd naar de inmiddels overleden initiator en mede-oprichter van de vereniging, Prof. Mr. N.J.P. Giltay Veth. Aan de scriptieprijs is een geldbedrag verbonden van
€ 1.000 sinds 2002 beschikbaar gesteld door Rabobank Nederland. Voorts ontvangt de winnaar een oorkonde en een litho.

De winnaar van de scriptieprijs in 2007 is mr Bart Hunnekens. De titel van zijn winnende scriptie luidt: 'Ongerijmdheden in het voetbalcontract in verhouding tot het Nederlandse arbeidsrecht'. De integrale tekst van de scriptie is hier te downloaden.

Terug naar het overzicht