Skip Navigation LinksHome-KNOWHOW-Landelijke sportinfrastructuur-Belangenorganisaties-Landelijk Netwetwerk Vrouwen in de Sport

Landelijk Netwetwerk Vrouwen in de Sport

Update dit profiel
Voer uw e-mailadres en de wijziging
in en klik op verzenden.
E-mailadres


Wijziging

www.lnvs.eu
info@lnvs.eu

Samenstelling bestuur:

  • Erna Truijens - voorzitter
  • Astrid Ventevogel - vice-voorzitter
  • Maartje Fleuren - secretaris
  • Peggy Sno - penningmeester
  • Kim Middendorp - bestuurslid educatie
  • Betty Schelle - bestuurslid ambassadeursLNVS in het kort
Het Landelijk Netwerk Vrouwen in de Sport is een maatschappelijke beweging (ondergebracht in een stichting) die met haar activiteiten bijdraagt aan de ontwikkeling van vrouwelijk leiderschap in en via de sport.

Missie
Het LNVS stimuleert diversiteit door vrouwen en de sportwereld te verbinden, aandacht te geven, aan te moedigen, te versterken, te ontwikkelen en te inspireren. Sport heeft de kracht om de samenleving te verbinden. Diversiteit in de sport kan bijdragen aan een juiste afspiegeling van de maatschappij. Een maatschappij waarin vrouwen hun talenten en ambities na kunnen streven en waar kunnen maken in welke hoedanigheid dan ook.

Onze doelstellingen

  1. Stimuleren - Het (stimuleren van het) vormen van netwerk(en) vrouwen in de sport om vrouwen te verbinden:
  2. Bewustwording - Het vergroten van bewustwording over de kracht en impact van vrouwen in de sport
  3. Ondersteunen - Het ondersteunen van vrouwenparticipatie/leiderschap binnen alle geledingen sport
  4. Erkennen - Het erkennen en vieren van het succes van vrouwen in de sport
Terug naar het overzicht