Skip Navigation LinksHome-KNOWHOW-Kennisleveranciers-Sportpsychologie / (mental) coaching-Sports Talent Academy

Sports Talent Academy

Update dit profiel
Voer uw e-mailadres en de wijziging
in en klik op verzenden.
E-mailadres


Wijziging


contactpersonen: Frank v.d. Donk en Roy Bax

Asterstraat 7
5241 BR Rosmalen
073-5229458 / 06-10379180
info@sportstalentacademy.com
www.sportstalentacademy.com

• De Sports Talent Academy
Bij de begeleiding van talent probeer je als trainer/coach altijd het hoogste rendement uit je trainingen en je trainingsopzet te halen. Als trainer/coach heb je hiertoe allerlei hulpmiddelen en meetinstrumenten ter beschikking. Toch komt het voor dat een door jou goed doordachte training niet bij iedere sporter hetzelfde effect heeft, hoewel de bedoeling van jouw training dat wel is.

Iedere sporter ondergaat immers een training op zijn eigen manier, waarbij hij gebruik maakt van zijn unieke talenten. Wordt er getraind en gecoacht binnen de talenten van de sporter, dan zal het rendement hoog zijn. Onbewust en onbedoeld wordt door de trainer/coach soms juist meer buiten de talenten van de sporter getraind en gecoacht. Met als gevolg dat het rendement (onnodig) laag of lager is. De sporter zal qua niveau wegzakken of niet zijn maximale niveau halen.

 

De Sports Talent Academy biedt de trainer/coach de mogelijkheid om zijn trainersrepertoire uit te breiden.
In de sportwereld wordt de persoonlijkheid van de sporter inmiddels ook als één van de vier belangrijkste factoren gezien (techniek, tactiek, fysiologisch, mentaal) die de prestatie van de sporter beïnvloeden.

• De Young Talent Development Indicator (YTDIÒ)
De YTDIÒ is een psychologische vragenlijst en methode die inzicht geven in de denk- en handelingsprocessen van de sporter die voorafgaan aan het uiteindelijk vertoonde gedrag.

Het helpt de sporter zijn eigen mentale en fysiologische gedragingen te optimaliseren en, bij teamsporten, dat van andere sporters te (her)kennen, te begrijpen en te waarderen. Hierdoor wordt op een constructieve manier optimaal rendement gehaald uit het gehele team.

Van iedere sporter kan een sport-talent profiel worden gemaakt met zijn unieke talenten op zowel mentaal als fysiologisch gebied.

De activiteiten die met behulp van de YTDIÒ worden uitgevoerd kenmerken zich door de sleutelwoorden bewustwording, persoonlijke ontwikkeling, groei en directe toepasbaarheid. Sleutelwoorden die aangeven dat alles gericht is om de praktische toepasbaarheid van het instrument en de ontwikkeling van de sporter zo hoog mogelijk te laten zijn. De inzichten die de trainer/coach en sporter meekrijgen op zowel mentaal als fysiologisch gebied, zijn er op gericht om de (jeugdige) sporter in verschillende fases van zijn persoonlijke ontwikkeling (kind > puber > adolescent > jong volwassene) direct vooruit te helpen. De (jeugdige) sporter zal zich direct herkennen in zijn eigen unieke talent. En wel op een wijze die ook op langere termijn rendement oplevert.

• Wat levert het op?
De YTDIÒ gebruiken bij de begeleiding van de sporter geeft de trainer/coach duidelijkheid hoe je de sporter altijd op een voor hem positieve en opbouwende wijze kan benaderen. Doordat je de sporter mentaal en fysiologisch beter leert begrijpen en beter weet te begeleiden, krijg je als trainer/coach steeds beter inzicht in waarom de (jeugdige) sporter zich gedraagt zoals hij zich gedraagt en waarom hij zich motorisch zo beweegt. De onderlinge communicatie met jouw sporter(s) wordt daarbij verder geoptimaliseerd en de ‘klik’ met de sporter(s) is makkelijker gemaakt.
De YTDIÒ is laagdrempelig en praktisch vertaald naar de sport. Iedereen kan ermee leren werken.

Voor een uitgebreidere beschrijving van het bovenstaande, klik hier.

Voor meer informatie: info@ytdi.nl of 073-648 7005

Terug naar het overzicht