Skip Navigation LinksHome-KNOWHOW-Kennisleveranciers-Sportgezondheidszorg-* www.sportzorg.nl

* www.sportzorg.nl

Update dit profiel
Voer uw e-mailadres en de wijziging
in en klik op verzenden.
E-mailadres


Wijziging

Wat is sportzorg? Daaronder wordt de zorg verstaan die specifiek gericht is op het behoud, herstel en bevordering van de gezondheid van de sportende of bewegende populatie. Aan de ene kant richt sportzorg zich op het behoud en de bevordering van de gezondheid door sporten en bewegen (preventie), maar de aandacht gaat ook uit naar het voorkómen van (herhalingen van) blessures. Aan de andere kant houdt sportzorg zich bezig met het behandelen van blessures, gericht op het weer gaan sporten of bewegen. De meerwaarde van sportzorg boven de reguliere zorg die bijvoorbeeld huisartsen of specialisten verlenen, is gelegen in de specifieke kennis over sportgerelateerde aandoeningen, de balans tussen belasting en belastbaarheid en sporten met een chronische aandoening. Deze zorg kan onder andere worden geboden door sportartsen, sportfysiotherapeuten en sportmasseurs.

Sportzorgdiensten
De twee pijlers van sportzorg (advisering en begeleiding, zorg rond een blessure) kunnen vertaald worden naar een negental producten die door sportzorgaanbieders worden geleverd:

1. Sportkeuring
2. Blessurebeoordeling
3. Blessurebehandeling
4. Blessurepreventie
5. Sport/beweegadvies
6. Testen en meten
7. Materiaaladvies
8. Voedingsadvies
9. Begeleiding

Heeft u vragen over sport, bewegen en gezondheid? Ga dan naar de consumentensite www.sportzorg.nl. Daar vindt u laagdrempelige informatie over onderwerpen als blessures, voeding, sportmedische onderzoeken en sporten met een beperking.

Sportzorg.nl is een samenwerkingsverband tussen de Vereniging voor Sportgeneeskunde, de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Sportgezondheidszorg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid Milieu. De ontwikkeling van de site is mogelijk gemaakt door het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport.

Terug naar het overzicht