Skip Navigation LinksHome-KNOWHOW-Kennisleveranciers-Sportgezondheidszorg-* Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG)

* Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG)

Update dit profiel
Voer uw e-mailadres en de wijziging
in en klik op verzenden.
E-mailadres


Wijziging

Kelley Post
Postbus 52
3720 AB Bilthoven
030-225 2290
vsg@sportgeneeskunde.com
www.sportgeneeskunde.com/vsg_actueel

De Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) is de wetenschappelijke vereniging van sportartsen en andere in sportgeneeskunde ge├»nteresseerde artsen in Nederland. De VSG is op 8 mei 1965 opgericht en bestaat uitsluitend uit artsen. Anno 2007 telt de vereniging 500 leden, van wie er 126 sportarts of sportarts in opleiding zijn. Verder zijn de leden huisartsgeneeskundige, sociaal-geneeskundige en/of medisch specialisten met een grote affiniteit dan wel deskundigheid op het gebied van sportgeneeskunde. De VSG is toegankelijk voor artsen die de Basiscursus Sportgeneeskunde hebben gevolgd en voor geregistreerde Belgische sportartsen. Tot op heden is sportgeneeskunde een sociaalgeneeskundig specialisme. De VSG heeft in haar beleidsplan 'Sport is goed, zorg moet' aangegeven dat het bereiken van de status van medisch (klinisch) specialist een van haar prioriteiten is.

Terug naar het overzicht