Skip Navigation LinksHome-KNOWHOW-Kennisleveranciers-Sportgezondheidszorg-* Stichting Certificering van Actoren in de Sportgezondheidszorg (SCAS)

* Stichting Certificering van Actoren in de Sportgezondheidszorg (SCAS)

Update dit profiel
Voer uw e-mailadres en de wijziging
in en klik op verzenden.
E-mailadres


Wijziging

Caroline van Weert / Marion Frissen
Postbus 52
3720 AB Bilthoven
030-225 2290
info@scascertificering.com
www.sportgeneeskunde.com/scas_alg_info

SCAS staat voor Stichting Certificering van Actoren in de Sportgezondheidszorg. De SCAS houdt zich bezig met het onpartijdig vaststellen van de vakbekwaamheid van personen die zich richten op de begeleiding van sporters en de behandeling van sportblessures, alsmede het onpartijdig vaststellen van de kwaliteit van de (opleidingsinstituten) en van de cursusinhoud voor die beroepen. Tevens het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Onder certificatie wordt verstaan activiteiten op grond waarvan een onafhankelijke instantie kenbaar maakt dat een gerechtvaardigd vertrouwen bestaat in het feit dat een duidelijk omschreven onderwerp voor certificatie in overeenstemming is met een bepaalde norm of met een eisenstellend document. De SCAS is opgericht om de volgende groepen te certificeren:

  • personen die werken in de sportgezondheidszorg en die mogelijk onder de Wet BIG vallen en/of elders geregistreerd staan, maar waarvoor nog geen registratie bestaat voor het vakgebied waarin zij zich begeven;
  • (opleidings)instituten;
  • producten.

Voor de persoonscertificatie geldt dat de vertegenwoordigende organisatie van de beroepsgroep deelnemer kan worden van de SCAS. Tevens kan een sportbond, die de belangen van de sporter voor die specifieke sport behartigt, de SCAS vragen een certificatiesysteem te ontwikkelen. Voordat een organisatie wordt toegelaten als deelnemer verzekert het bestuur van de SCAS zich van het feit dat aan de faciliterende factoren is voldaan of dat de organisatie een beleid heeft om daaraan te werken. De SCAS bespreekt met de potentiƫle deelnemers de faciliterende factoren in een oriƫnterend gesprek. Faciliterende factoren voor het opzetten van een vakbekwaamheids-certificatiesysteem zijn:

- aanwezigheid van een representatieve vereniging van beroepsbeoefenaren;
- commitment van de vereniging van beroepsbeoefenaren en sportbonden;
- commitment van koepelorganisaties;
- aanwezigheid van adequate opleidingen;
- commitment van de werkgever/sporters.

Voor het certificeren van (opleidings)instituten geldt dat een branche- of koepelorganisatie als deelnemer van de SCAS kan gelden.

Certificering is in de afgelopen jaren, ook in de gezondheidszorg, in het middelpunt van de belangstelling komen te staan. Certificatie zegt in eerste instantie overigens nog niets over de kwaliteit van zorgverlening, maar richt zich primair op het inzichtelijk maken van de vakbekwaamheid van de beroepsbeoefenaar en het niveau van de (opleidingsinstituten).

Terug naar het overzicht