Skip Navigation LinksHome-KNOWHOW-Kennisleveranciers-Sportgezondheidszorg-Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Sportgezondheidszorg (NVFS)

Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Sportgezondheidszorg (NVFS)

Update dit profiel
Voer uw e-mailadres en de wijziging
in en klik op verzenden.
E-mailadres


Wijziging

Postbus 248   
3800 AE  Amersfoort   
033-479 1130   
info@nvfs.nl
De Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Sportgezondheidszorg is de belangenorganisatie en servicebureau voor fysiotherapeuten, werkzaam in de sportgezondheidszorg. De N.V.F.S. is opgericht in 1981 en maakt als beroepsinhoudelijke organisatie deel uit van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie.

Het ‘buitengewone’ lidmaatschap is bestemd voor fysiotherapeuten die wel een bijzondere band met sport en fysiotherapie hebben, maar zich op basis van de verplichtingen ingevolge het register niet zo mogen noemen. Zij zijn verenigd in de zogenaamde Special Interest Group. Zij hebben een aangepast stemrecht in de algemene ledenvergadering (jaarverslag 2004). Daarnaast kent de vereniging leden van verdienste en ereleden. Zij onderhoudt een warme relatie met instituten in de sport, zoals het NOC*NSF en is gesprekspartner voor de overheid en aanbieders van preventief gerichte gezondheidsmaatregelen waarbij verantwoord bewegen centraal staat. De vereniging wordt geleid door een dagelijks bestuur. Zij wordt in de uitvoering ondersteund door kaderleden en een secretariaat/servicebureau. Het hoogste besluitorgaan is de algemene ledenvergadering die eenmaal per jaar bijeen komt. Het gewone lidmaatschap is voorbehouden aan fysiotherapeuten die de erkende opleiding tot Allround Sportfysiotherapeut gevolgd hebben.

Lidmaatschap van de NVFS
Buiten het feit dat je als sportfysiotherapeut natuurlijk wilt horen bij je vakbroeders, wil je geïnformeerd worden over datgene wat er in het vak sportfysiotherapie gebeurt. De NVFS vertegenwoordigt je bij de belangrijke organisaties in ons vakgebied en behartigt jouw  belangen.

Bij KNGF en NOC*NSF, als meest belangrijke strategische partners. Zij worden door ons geïnformeerd, bijvoorbeeld om met verzekeraars te kunnen onderhandelen over de wensen van de sportfysiotherapeut (KNGF) of om faciliteiten te ontwikkelen in de sportwereld waardoor er gekozen wordt voor de sportfysiotherapeut (NOC*NSF). Verder behartigen wij de belangen bij het opzetten van onderzoek en adviseren wij bij de te volgen scholingsactiviteiten. Belangrijk is ook dat wij de samenwerkingsverbanden structureren, een goed voorbeeld daarvan is de intensievere samenwerking die wij inmiddels zijn aangegaan met de VSG (sportartsen).

Terug naar het overzicht