Skip Navigation LinksHome-KNOWHOW-Kennisleveranciers-Sportgezondheidszorg-Brancheorganisatie Sportmassage

Brancheorganisatie Sportmassage

Update dit profiel
Voer uw e-mailadres en de wijziging
in en klik op verzenden.
E-mailadres


Wijziging

Nederlands Genootschap voor Sportmassage (N.G.S.)
Postbus 200 
6800 AE Arnhem
026-845 0870
BureauNGS@sportverzorgingNGS.nl
www.sportverzorgingNGS.nl
Achtergrond
In de jaren '20 werd de opleiding tot sportmasseur georganiseerd door het Nederlands Genootschap voor Heilgymnastiek en Massage. Het duurde tot 1954 toen met de oprichting van het Nederlands Genootschap voor Sportmassage een specifieke organisatie voor sportmasseurs ontstond. Het NGS is verantwoordelijk voor het examen sportmassage in Nederland en als zodanig als enige organisatie erkend door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Doelstellingen
De doelstellingen van het NGS waren en zijn nog steeds de sportmassage in al haar facetten te bevorderen en de kwaliteit van de sportmassage in Nederland te waarborgen. Dat betekent onder meer dat deskundigen continu de nationale en internationale ontwikkelingen op dit vlak bestuderen. Ook worden de raakvlakken met andere massagemethoden bekeken op het nut voor de sportmasseur. Al deze kennis wordt via diverse kanalen, waaronder het vakblad 'Sportmassage, naar de aangesloten sportmasseurs doorgesluisd.

Zowel tijdens de opleiding als na het behalen van het diploma sportmassage speelt het Nederlands Genootschap voor Sportmassage (NGS) een belangrijke rol. Sinds zijn oprichting in 1954 is het NGS er in geslaagd de sportmassage in al haar facetten te ontwikkelen en zodoende een niet meer weg te denken plaats te laten innemen in de sportgezondheidszorg. Het NGS participeert in de sector Sport en Gezondheid van het NOC*NSF samen met de overige partners in de sportgezondheidszorg, de Nederlandse Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG), de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapeuten in de Sportgezondheidszorg (NVFS) en de Federatie van Sportmedische Instellingen (FSMI). Om zijn eigen belangen bij de overheid te behartigen, heeft het NGS contacten met het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS).

Het NGS is een professionele organisatie waarbij circa 23.000 bezitters van een NGS-licentie geregistreerd zijn. Daarvan zijn er ruim 7.500 lid van het NGS. Het NGS houdt de vakkennis van de licentiebezitters continu onder controle. Om haar op peil te houden worden extra cursussen georganiseerd en deelname aan grote evenementen gestimuleerd.

Het NGS is georganiseerd in afdelingen. Deze zijn actief bij de promotie van sportmassage en tegelijk actief met massageteams bij grote evenementen als de Wandelvierdaagse van Nijmegen, de Elfstedentocht(en) en triatlons. Bovendien zijn de NGS-afdelingen diverse sportclubs behulpzaam bij het zoeken naar een goede sportmasseur.

Verdere doelstellingen van het NGS zijn: o.a. de belangstelling voor sportmassage te vergroten; de belangen van de sportmassage en van haar leden te behartigen; het vergroten van de kennis van sportmasseurs(seuses); kortom het dienen van de sportbeoefening door middel van sportmassage. Het streven van het NGS is erop gericht meer erkenning te verkrijgen van sporters, sportbonden, de overheid en andere bij de sport betrokken instellingen en groepen. Tijdens de opleiding sportmassage kan men reeds aspirant lid worden van het NGS.

De sportmasseur
Een goede masseur beschikt over 'Fingerspitzengef├╝hl', dat zelfs zo ontwikkeld kan zijn dat hij in staat is om aan de hand van de toestand van het spierweefsel de vorm van de sportman op dat moment vast te stellen. Zo is het ook zelfs mogelijk dat een masseur aan de tonus van het spierweefsel, in combinatie met andere symptomen, een overtrainingstoestand op het spoor komt. Mede door massages kan een toestand van overtraining verholpen worden.Voeg daarbij de gunstige invloed van massage op de prestaties, dan zal het belang van de massage en daarmee van de sportmasseur die deze massage geeft, duidelijk zijn,
Voorts wordt het tot de taak van de sportmasseur gerekend de sportlieden met raad en daad terzijde te staan met adviezen over voeding, trainingsbelasting, verzorging van hel lichaam. het al of niet gebruiken van de vele soorten smeersels die vaak ten onrechte gebruikt worden, enz.
Behalve massages, uitgevoerd voor de training of wedstrijd, zal de sportmasseur ook na de training en/of wedstrijd kunnen masseren. Hiermee kan spierstijfheid verminderd of zelfs voorkomen worden. Naarmate de trainingen frequenter worden zal de noodzaak tot massage toenemen, omdat het lichaam minder tijd gegund wordt om te herstellen. Massage kan in dergelijke gevallen het herstelproces versnellen en ondersteunen. We zien vaak dat de sportmasseur als een soort vertrouwensman wordt beschouwd, waar men niet alleen met lichamelijke klachten terecht kan, maar bij wie men ook eens heerlijk zijn hart kan luchten.

Terug naar het overzicht