Skip Navigation LinksHome-KNOWHOW-Kennisleveranciers-Leerstoelen op sportgebied-Vrijwilligerswerk en Civil Society

Vrijwilligerswerk en Civil Society

Update dit profiel
Voer uw e-mailadres en de wijziging
in en klik op verzenden.
E-mailadres


Wijziging


Rotterdam School of Management / Faculteit Bedrijfskunde  Erasmus Universiteit Rotterdam
Per 2003

Leeropdracht
Aandachtsgebieden vrijwilligerswerk, civil society, maatschappelijk verantwoord ondernemen academisch verankeren. Sport is hierbinnen een aandachtsveld maar is niet expliciet in de leeropdracht genoemd.

Hoogleraar: Prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs

Contactinformatie
010-408 1921
lmeijs@rsm.nl
Terug naar het overzicht