Skip Navigation LinksHome-KNOWHOW-Kennisleveranciers-Leerstoelen op sportgebied-Sportsociologie

Sportsociologie

Update dit profiel
Voer uw e-mailadres en de wijziging
in en klik op verzenden.
E-mailadres


Wijziging


Universiteit van Amsterdam,
Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

bijzonder hoogleraar Sportsociologie: prof. dr Ramón Spaaij

Ramón Spaaij doet onderzoek naar de effecten van sport op de samenleving. Hij heeft als onderzoeker grote expertise op het gebied van sociale cohesie, conflict en maatschappelijke verandering in relatie tot sport. Voor zijn onderwijs en onderzoek aan de UvA zal Spaaij zijn aandacht vestigen op de rol van sport als sociaal bindmiddel, en op de keerzijden die daaraan zitten, zoals geweld en sociale uitsluiting. Hij let daarbij zowel op de kansen voor persoonlijke ontwikkeling (in termen van cultureel kapitaal, sociaal kapitaal en identiteit), als op de ontwikkeling rond samenleven in wijken in de grote steden (leefbaarheid, integratie, sociale stijging). Hij hoopt als bijzonder hoogleraar een belangrijke impuls te kunnen geven aan de Nederlandse sportsociologie.

Contactinformatie:
R.F.J.Spaaij@uva.nl

Terug naar het overzicht