Skip Navigation LinksHome-KNOWHOW-Kennisleveranciers-Leerstoelen op sportgebied-Jeugdsport, in het bijzonder talentontwikkeling en de relatie sport en onderwijs

Jeugdsport, in het bijzonder talentontwikkeling en de relatie sport en onderwijs

Update dit profiel
Voer uw e-mailadres en de wijziging
in en klik op verzenden.
E-mailadres


Wijziging


Rijksuniversiteit Groningen

Leerstoel: Jeugdsport, in het bijzonder talentontwikkeling en de relatie sport en onderwijs.
Hoogleraar: prof. dr. Chris Visscher

Chris Visscher (1950) was leraar Lichamelijke Opvoeding, trainer bij FC Groningen en studeerde Onderwijskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 2000 promoveerde hij in Groningen tot doctor in de Bewegingswetenschappen op het proefschrift: ‘Doofheid en sport, over de betekenis van doof zijn voor sportprestaties, lichamelijke fitheid, sportieve competentie en sociale acceptatie.’ Hij werkt sinds 1990 bij de disciplinegroep Bewegingswetenschappen in Groningen; sinds 2007 is hij voorzitter van de disciplinegroep. Verder is hij o.a. als extern adviseur verbonden aan de Nederlandse Bond voor Aangepast Sporten, aan de sector Topsport van NOC*NSF, aan het Hanze Instituut voor Sportstudies van de Hanzehogeschool Groningen en aan het Instituut voor Sportstudies van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen.

Klik hier voor een nieuwsbericht op Sport Knowhow XL over de benoeming van Chris Visscher

Contactinformatie:
050-363 3369
c.visscher@rug.nl
Terug naar het overzicht