Skip Navigation LinksHome-KNOWHOW-Kennisleveranciers-Kennisinstituten-Vereniging voor Bewegingswetenschappen Nederland (VvBN)

Vereniging voor Bewegingswetenschappen Nederland (VvBN)

Update dit profiel
Voer uw e-mailadres en de wijziging
in en klik op verzenden.
E-mailadres


Wijziging

Maassluisstraat 462 ii   
1062 GV  Amsterdam   
020-643 0916   
secretariaat@bewegingswetenschappen.org
De VvBN is eind december 2001 statutair opgericht. De VvBN is een landelijk georiënteerde vereniging die een voortrekkersrol vervult bij het uitdragen van de Bewegingswetenschappen in Nederland. Door de prominente positie en de vele actviteiten groeit de vereniging snel en heeft momenteel ruim 500 leden. Naast het bestuur is een aantal uitstekend opererende commissie actief die zich op vrijwillige basis voor de verenging inzetten.

Doelstellingen
- Kennisuitwisseling op het gebied van bewegingswetenschappen (d.m.v. symposia, refereeravonden, scholing, tijdschrift, internet, discussiegroepen);
- Kwaliteitsverbetering van professioneel handelen (d.m.v. na- en bijscholing, gedrags- en/of beroepscode);
- Belangenbehartiging van bewegingswetenschappers (o.a. uitdragen naamsbekendheid vakgebied, volwaardig gesprekspartner, onderzoeksprogrammering);
- Bevorderen van onderzoek en instrumentontwikkeling op het gebied van bewegingswetenschappen;
- Dienstverlening t.b.v. de leden van de vereniging (d.m.v. overzichten stages, vacatures en opleidingen).

Activiteiten
De belangrijkste activiteiten van de VvBN zijn:
- het organiseren van (jaarlijkse) symposia, themabijeenkomsten, fysieke dag, studentendag, workshops en excursies;
- het beschikbaar stellen van informatie en rapporten aan leden;
- het uitgeven van een gratis nieuwsbrief (3x per jaar);
- het aanbieden van relevante vakbladen (Sportgericht, Tijdschrift voor Ergonomie, Sport & Geneeskunde) tegen een gereduceerd tarief;
- het uitgeven van een ledenalmanak waardoor het contact tussen leden vergroot wordt;
- het publiceren onder auspiciën van de VvBN in vakbladen;
- het instandhouden van een actuele internetpagina met stageplaatsen, een vacaturebank en interessante opleidingen;
- de 'proefschriftprijs VvBN'.

Lidmaatschap
Het lidmaastchap van de VvBN biedt onder andere:
- actuele informatie op het gebied van de bewegingswetenschappen door de internetpagina, de nieuwsbrief, themabijeenkomsten en symposia;
- korting op entreeprijzen van bijeenkomsten en symposia;
- korting op abbonementskosten van relevante vakbladen;
- een groot netwerk van collega's uit het werkveld van de bewegingswetenschappen;
- een organisatie die als gesprekspartner voor bewegingswetenschappers kan optreden naar derden en uw belangen kan behartigen;
- hulp bij de kwaliteitsverbetering van het professioneel handelen van bewegingswetenschappers;
- steun bij het bevorderen van onderzoek op het gebied van de bewegingswetenschappen;
- de uitgave van een ledenalmanak.

Samenstelling bestuur
- Jaap van Dieën, voorzitter
- Melvin Kantebeen, secretaris
- Miriam Vollenbroek, penningmeester
- Tinus Jongert, algemeen bestuurslid
- Gerard van der Poel, algemeen bestuurslid
- Frank Zaal, algemeen bestuurslid
- Karin Proper, algemeen bestuurslid
 
Raad van Advies
De vereniging kent een Raad van Advies, die is samengesteld uit alle hoogleraren met een bewegingswetenschappelijke achtergrond die werkzaam zijn aan Nederlandse Universiteiten. De Raad zorgt voor een grote verankering in de wetenschap en voor de strategische visie.

Commissies
De vereniging kent verschillende actieve commissies, die diverse activiteiten en diensten verzorgen. waaronder:
- een symposiumcommissie voor het jaarlijks symposium;
- een commissie voor de interessegroep Sport;
- een commissie voor de interessegroep Arbeid;
- een commissie voor de interessegroep Revalidatie.

Terug naar het overzicht