Skip Navigation LinksHome-KNOWHOW-Kennisleveranciers-Kennisinstituten-TNO Industrie en Techniek

TNO Industrie en Techniek

Update dit profiel
Voer uw e-mailadres en de wijziging
in en klik op verzenden.
E-mailadres


Wijziging

Postbus 6235
5600 HE  Eindhoven
040-265 0000
info-IenT@tno.nl

TNO maakt wetenschappelijke kennis toepasbaar om het innovatief vermogen van bedrijfsleven en overheid te versterken. TNO streeft ernaar om kennisgebieden effectief met elkaar te laten samenwerken om tot creatieve en praktijkgerichte innovaties te komen.
Op 1 januari 2005 is TNO Sport met enkele andere TNO-onderdelen gefuseerd tot TNO Industrie en Techniek. Dit onderdeel van TNO werkt met overheid, bedrijfsleven, sport- en kennisorganisaties samen aan onderzoek en innovatie voor de sport.

TNO Industrie en Techniek richt zich binnen de sport op vijf onderzoeksgebieden:
• sportmaterialen;
• accommodaties;
• training;
• sportvoeding;
• sportstimulering.

TNO was de afgelopen jaren onder meer betrokken bij onderzoek ten behoeve van de werelduurrecordpoging van Leontien Zijlaard-Van Moorsel en bij de ontwikkeling van koelende kleding voor de deelnemers aan de Olympische Spelen in Athene. Ook voor de ontwikkeling van de optimale fiets voor baanwielrenner Theo Bos voerde TNO veel onderzoek uit. In samenwerking met DSM, TU Delft en NOC*NSF deed TNO verder onderzoek naar de verbeteringen aan de bobslee en uitrusting die de Nederlandse bobsleeteams tijdens de Olympische Spelen in Turijn gebruiken.
Om te zorgen dat het kunstgras optimaal voldoet aan de behoeften van de sporters, hebben TNO en Koninklijke Ten Cate - leverancier van kunstgrasconcepten en -materialen - projecten gestart om nieuwe materialen te ontwikkelen en kunstgrasvelden te verbeteren.
Zo is er onderzoek gedaan naar balgedrag, blessurerisico's en de gevolgen van slidings. Mede gebaseerd op deze ontwikkelingen heeft de FIFA het spelen van wedstrijden op deze nieuwe kunstgrasvelden toegestaan.

Factoren voor een succesvolle playground
Steeds meer kinderen in (grote) steden bewegen te weinig. Dit komt onder andere door het ontbreken van voldoende geschikte en kwalitatief goede sport- en speelmogelijkheden in hun directe woonomgeving. TNO heeft onderzocht welke factoren een speelplek succesvol maken om het energieverbruik, de motorische vaardigheden, de integratie en het beweegplezier van kinderen in de basisschoolleeftijd te bevorderen. In de rechterkolom bovenaan is een pdf met een samenvatting van de onderzoeksresultaten te downloaden.

Zie hier voor meer informatie over TNO en Sport in het algemeen

Terug naar het overzicht